Lentekracht ondersteunt organisaties bij het vormgeven en realiseren van duurzame innovaties. Wij bieden begeleiding voor het gehele traject of voor een deel daarvan. Dit doen wij binnen drie domeinen: Circulaire Economie, Sociale Innovatie en Duurzame Mobiliteit.

Onze werkwijze

Waar wij aan werken:

Pijpenkappuh

Burgerinitiatief / Klimaatadaptatie / Sociale cohesie
Meer opdrachten

Voor en samen met:

Ook met ons samenwerken?

Neem contact met ons op