Eerste bewonersbijeenkomst Afvalproject Zwanenveld

IMG_20180303_124619

Eerste bewonersbijeenkomst Afvalproject Zwanenveld

Op 3 maart heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van het project ‘Afvalproject Rode & Blauwe flat Zwanenveld’, zie de tweede Challenge Sociale Duurzaamheid.

De bijeenkomst is bezocht door een twintigtal bewoners. Hier konden zij door het invullen van een enquête hun mening geven over de afvalsituatie in en rondom hun flats. Daarnaast konden zij ook in gesprek met mensen die namens de gemeente, Talis, Lentekracht en de Green Capital Challenges in de wijk actief zijn.

Er is een leuke groep bewoners langsgekomen, die graag mee wilden denken en het een goed initiatief vonden. Veel bewoners gaven aan dat zij zich ergerden aan de rommel en het zwerfafval rondom hun flats en dat zij hier graag verandering in zouden zien. Al met al is er veel waardevolle informatie opgehaald met betrekking tot de huidige situatie, mogelijke oorzaken en mogelijke oplossingen. De algemene ervaring van de bijeenkomst is zodoende erg positief.

Als vervolgstap zal er begin april een volgende bijeenkomst worden georganiseerd met enkele bewoners die tijdens deze eerste bijeenkomst hebben aangegeven eventueel verder betrokken te willen worden bij het project. Tijdens de vervolgbijeenkomst gaan de bewoners en andere stakeholders uit de wijk met elkaar om de tafel om een definitieve probleemdefinitie op te stellen en vervolgens gezamenlijk tot een conceptoplossing te komen.

 

Kijk voor meer informatie over deze en andere challenges op de website van de Green Capital Challenges: http://www.greencapitalchallenges.nl/afvalscheiding-hoogbouw-dukenburg/