Circulaire kickstart

De eerste stap voor het MKB naar de circulaire economie

De Rijksoverheid heeft het streven om in 2050 alle grondstoffen te hergebruiken. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. De overheid wil bedrijven stimuleren om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Voor 2050 staan afspraken vast om de Nederlandse economie volledig op herbruikbare grondstoffen te laten draaien. Hoog tijd om dit als bedrijf te verkennen.

De circulaire economie groeit hard en het einde is nog lang niet in zicht. Bedrijven kijken steeds meer op andere manieren naar grondstoffen en reststromen. Maar ook naar productdesign, bio-based materialen, nieuwe verdienmodellen, life cycle kosten, ketensamenwerking etc. Dit biedt duurzame businesskansen voor het bedrijfsleven.

Circulaire businesskansen benutten in Rijk van Nijmegen
Dit geldt ook voor het MKB in de regio Rijk van Nijmegen. Om het (kleinere) MKB de mogelijkheid te bieden businesskansen in de circulaire economie te identificeren en benutten biedt RvN@ de Circulaire Kickstart aan. Lentekracht heeft samen met RvN@ en specialisten van WEAVE dit product ontwikkelt en uitgevoerd. Het product biedt een bedrijf inzicht in welke kansen het circulair kan oppakken, een businessmodel voor één van de kansen en professionele begeleiding bij de implementatie ervan. De Circulaire Kickstart bestaat onder andere uit:

  • Een hands-on bedrijfsscan
  • Diverse brainstorms en workshops
  • Het opstellen van een circulair businessplan
  • De uitwerking en implementatie van een geïdentificeerde kans

De Circulaire Kickstart is ontwikkeld en met succes getest bij twee pilotbedrijven: een bouwbedrijf en bierbrouwerij. Voor de één leidde het tot een sessie met ketenpartners en een tool voor meer circulaire inkoop. Bij de ander zorgde het voor procesoptimalisatie en nieuwe manieren voor hergebruik van restproduct. Op dit moment wordt de Circulaire Kickstart uitgevoerd bij gemeente Mook en Middelaar (waterenergie) en de Sint Maartenskliniek (voedsel/gft).

Wanneer u denkt dat de Circulaire Kickstart interessant kan zijn voor uw organisatie neem vrijblijvend contact op met Koen.

Samen met:
RvN@ en Collectief KLEI
Locatie:
Rijk van Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten