Afvalcoach Beuningen


Samen voor een Blinkend Schoon Beuningen!

Tussen december 2018 en december 2019 zijn afvalcoaches actief in gemeente Beuningen. De inzet van de afvalcoaches was onderdeel van de nieuwe zwerfafvalaanpak die de gemeente gedurende 2019 verder heeft uitgerold.

De afvalcoaches richtten zich binnen deze aanpak op het reduceren van zwerfafval door middel van aanwezigheid en persoonlijk contact met bewoners. Door aanwezig te zijn rondom zogenaamde zwerfafvalhotspots (bijvoorbeeld ondergrondse containers en blikvangers) hebben zij op laagdrempelige wijze ingestoken op bewustwording rondom het thema afval. Daarnaast hebben de afvalcoaches informatie verspreid en vergaard over omgang met afval door in gesprek te gaan met mensen op straat of bij mensen thuis. Deze werkwijze is een aanvulling op traditionele interventies rondom afvalinzameling, zoals aanpassingen in de openbare ruimte, en wordt door bewoners vaak als erg prettig ervaren.

De inzet van de afvalcoaches gedurende deze periode was de tweede keer dat de afvalcoaches actief zijn geweest in gemeente Beuningen. In 2016/2017 droegen zij al bij aan het soepel invoeren van het nieuwe afvalinzamelsysteem in de gemeente.

Meer weten over de afvalcoach? Download dan de brochure of neem contact op met Koen.

Download de brochure


Samen met:
Dar, Gemeente Beuningen
Locatie:
Beuningen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten