Afvalcoach Wijchen

Soepel naar een nieuw aanbiedsysteem

Gemeente Wijchen wil, conform het VANG-programma, stappen gaan maken richting een circulaire economie. Om deze reden is de gemeente per 4 juni 2018 afval anders gaan inzamelen en scheiden: er wordt vaker gebruik gemaakt van zijladers in plaats van achterladers, en er zijn  wijzigingen doorgevoerd in de afvalkalender. Om deze veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn gedurende de introductieperiode van dit nieuwe systeem afvalcoaches ingezet. De afvalcoaches hielpen inwoners met de nieuwe afvalregels. Daarmee werd voorkomen dat in de gewenningsperiode meteen handhavend moest worden opgetreden.

De rol van de afvalcoach
De afvalcoaches gingen in gesprek met inwoners over de inzameling van afval. Ze gaven uitleg over het nieuwe systeem, voorlichting over afvalscheiding en beantwoordden vragen. Tegelijkertijd hielden de afvalcoaches in de gaten of er bijplaatsingen of andere afvalproblemen ontstonden en zij spraken mensen hier actief op aan indien nodig. De afvalcoaches waren zowel overdag als ’s avonds en in het weekend aanwezig op verschillende plekken in de gemeente. De afvalcoaches werden zodoende bekende gezichten in de gemeente, waardoor het voor inwoners laagdrempelig werd om iets aan de afvalcoach te vragen. De afvalcoaches vervulden een signaalfunctie en hielden bij op welke plekken
vaak bijplaatsingen en zwerfvuil stond.

Pilot gft-inzameling hoogbouw
Daarnaast bestond er voor bewoners van hoogbouwcomplexen in de gemeente geen mogelijkheid om hun gft-afval te scheiden. Om hier verandering in te brengen is eind 2017 een pilot gestart waarbij bewoners de mogelijkheid kregen om hun gft-afval gescheiden aan te bieden middels een gft-cocon bij hun complex. Met het oog op verdere uitrol van dit systeem binnen de gemeente hebben afvalcoaches hier informatie verzameld van bewoners over voor- en nadelen van deze nieuwe wijze van gft-inzameling.

Ook aan de slag met een nieuw afvalsysteem? Of andere afvalgerelateerde uitdagingen? Neem contact op met Koen!

Samen met:
Dar,  Gemeente Wijchen
Locatie:
Wijchen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten