G1000 Nijmegen

Op weg naar een andere democratie

De G1000 Nijmegen is een burgertop. 5 maart 2016 gaan burgers in de Jan Massinkhal in Nijmegen met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor hun gemeente. Iedereen is gelijk. 1000 burgers zoals wij allemaal zitten aan tafel met werkgevers, politici, kunstenaars, ambtenaren en vrijdenkers.

Er is geen agenda vooraf. De 1000 burgers bepalen ter plekke welke onderwerpen het meest belangrijk zijn voor Nijmegen. Vervolgens werken ze deze onderwerpen uit en aan het eind van de dag kiezen ze samen de beste oplossingen.

De oplossingen van de G1000 Nijmegen worden uitgevoerd, met hulp van gemeente, welzijnsorganisaties, woningcorporaties of helemaal door de burgers zelf. Ervaringen van vorige burgertoppen in Nederland en België leren dat een G1000 onverwachte ideeën oplevert. Met veel kwaliteit. En dat er daarom ook iets mee gedaan wordt.

Samen met:
G1000-Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten