GFT-pilot hoogbouwcomplexen Arnhem

Bewoners trekken bij pilot gft-inzameling hoogbouw Arnhem

Gemeente Arnhem wil voor hoogbouw in de stad verbeteringen aanbrengen in het gft-inzamelsysteem. Dit omdat vanuit hoogbouw nog altijd veel gft in het restafval belandt. Daarom is Gemeente Arnhem eind 2018 een pilot gestart bij twaalf hoogbouwcomplexen in de stad, met name in de wijk Presikhaaf. Binnen de pilot zijn bij de verschillende complexen gft-containers geplaatst. Daarnaast kregen bewoners van deze complexen de keuze uit vier verschillende gft-bakjes om hun gft-afval in te verzamelen. Door bewoners deze keuze te bieden, konden zij een gft-inzamelingswijze selecteren die het beste aansluit bij hun eigen woonsituatie.

Het doel van de pilot was enerzijds om te komen tot een geschikt bewaarmiddel voor gft-afval in hoogbouw en anderzijds om lessen te leren omtrent de effectiviteit van communicatiewijzen voor de uitrol van een Arnhem-brede uitrol van het gft-systeem voor hoogbouw.

Lentekracht zette een gedragsspecialist in om de communicatie richting bewoners mede vorm te geven. Daarnaast monitorde en evalueerde zij het communicatieproces en het verloop van de pilot door onderzoek te doen onder bewoners van de pilot complexen. Zodoende is in kaart gebracht hoe bewoners de communicatie omtrent de pilot ervoeren, welke bewaar- en inzamelmiddelen het meest geschikt zijn voor de bewoners en wat de algemene ervaring van bewoners met de pilot is.

De eerste stap naar een nieuw gft-inzamelingssysteem voor hoogbouw in Arnhem.
Deze pilot was de eerste stap naar een passend gft-inzameling voor hoogbouw in Arnhem. Met de lessen uit de pilot heeft de gemeente haar gft-inzamelingsbeleid en haar communicatie richting bewoners omtrent veranderingen in beleid verder geoptimaliseerd.

Wilt u meer weten over het soepel invoeren van nieuwe afvalsystemen of communicatie op basis van gedragspsychologische inzichten? Neem contact op met Koen!

Samen met:
Gemeente Arnhem
Locatie:
Arnhem

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten