Het blauwe huis

Decentrale rioolwaterzuivering als vliegwiel voor het versterken van de sociale cohesie

In het project Het Blauwe Huis komen technische innovatie en samenleving bij elkaar. Binnen het project bestaat er de unieke mogelijkheid om een kruisbestuiving te laten ontstaat tussen de technische innovatiekracht van het waterschap en de sociale innovatiekracht vanuit de samenleving, in dit geval de nieuwbouwwijk De Grote Wielen in ‘s-Hertogenbosch.

De nieuwbouwwijk De Grote Wielen in ’s-Hertogenbosch ziet het waterschap hiervoor als meest geschikt onderzoeksgebied. Dit onder meer door het aanwezige innovatieve hemelwatersysteem, de organisatiekracht van bewoners (wijkraad), de behoefte aan een ontmoetingsplek en de aanwezige innovatiekracht (stadsboerderij Eyghentijds, Pluktuin De Groote Wielen).

Het project het Blauwe Huis komt voort uit de gedachte dat de wijk van de toekomst moet voldoen aan het maximaal combineren van waarden: leefbaarheid, groen, sociale cohesie, (wijk)participatie, nieuwe bedrijvigheid, duurzaamheid (afvalstromen) en samenwerking tussen instellingen, ondernemers en burgers.

Als gevolg van technische innovatie (Living Machine) is het mogelijk om op kleine schaal de rioolwaterzuivering in de wijk zelf op een aantrekkelijke manier te laten plaatsvinden en inzichtelijk te maken. Hierdoor ontstaat er de kans om bewustwording ten opzichte van afvalstromen te vergroten door kringlopen te verkleinen en zichtbaar te maken. Het stelt de bewoners in de mogelijkheid zelf de ‘vruchten’ te plukken van hun eigen rioolwater.

Samen met:
Waterschap Aa en Maas, bewonersplatform
Locatie:
‘s-Hertogenbosch

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten