Honigfabriek

Tijdelijk anders bestemmen op het honigcomplex

De vraag bij het Honigcomplex was slopen of tijdelijk anders bestemmen (TAB)? Uiteindelijk is voor deze laatste gekozen en hier hebben wij onder de naam ‘KRACHTVOER’ aan bijgedragen.

Gedurende 1 jaar is aan het Ontwikkelbedrijf Waalfront (OBW) ondersteuning geboden op ruimtelijk en bouwkundig gebied. Hierbij zijn diverse aspecten de revue gepasseerd zoals selecteren en begeleiden van geïnteresseerde ondernemers, bouwkundige ingrepen voor functionaliteit en attractiviteit, veiligheid in en om het complex, parkeren, openbare ruimte en contact met de wijk.

Gaandeweg het project hebben wij ons stap voor stap teruggetrokken en meer verantwoordelijkheid bij de jonge talenten neergelegd. Inmiddels hebben twee jonge talenten, als zelfstandig ondernemer, de taken overgenomen.

Samen met:
OBW, gemeente Nijmegen
Locatie:
Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten