Landpark Assisië

Sociaal ondernemen op een bijzondere plek

Vanuit haar historie is Landpark Assisië altijd al een broedplaats geweest voor nieuwe ontwikkelingen in met name de zorg voor kwetsbare burgers uit de samenleving. Gedurende haar 110 jarige bestaan zijn twee elementen continue overeind gebleven: ruimtelijke kwaliteit  en zorgverlening aan, samenleven en samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking . Zij vormen nog steeds het hart van het hedendaagse Assisië, dat streeft naar moderne zorg op basis van traditie.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om op een andere manier invulling te geven aan deze ambitie om deze te realiseren. Eén die minder naar binnen, maar juist meer naar buiten toe gericht is. Vernieuwde verbindingen en interactie met de (directe) omgeving staan hierbij centraal. Assisië is daarom de laatste jaren nadrukkelijk bezig zich te ontwikkelen tot een naar buiten gerichte innovatieve zorgorganisatie.  Waarbij zij ook ruimte biedt, letterlijk en figuurlijk, aan samenwerking met externe partners. Vanuit Lentekracht werken wij nu aan de vraag op welke manier sociaal ondernemerschap op Landpark Assisi invulling dient te krijgen zodat het bijdraagt aan de creatie van synergie met  visieaspecten, interactie met de omgeving en financiële zelfredzaamheid van het landpark.

Samen met:
Landpark Assisië
Locatie:
Het Groene Woud

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten