Mijn Groene Wijk Nijmegen

Actieve participatie voor een duurzaam Nijmegen

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. Gedurende dit jaar zijn talloze groene en duurzame initiatieven opgezet. Met het project Mijn Groene Wijk hebben we gedurende 2019 voortgebouwd op deze energie.
Het doel van Mijn Groene Wijk was om in de 9 stadsdelen van Nijmegen aan de slag te gaan met 9 initiatieven. Hierbij zijn we actief op zoek gegaan naar bewoners met ideeën over hoe zij hun wijk mooier, groener of duurzamer kunnen maken. Zo stimuleerden we ontwikkelingen in de wijk die niet van bovenaf opgelegd werden, maar die echt uit de wijk kwamen.

Om deze initiatieven te vinden zijn we actief de wijken van Nijmegen in gegaan: we bezochten buurtcentra, wijkondernemers, scholen en allerlei andere locaties waar we in gesprek konden treden met bewoners. Wat voor thema het initiatief had, maakte niet uit, zolang het maar duurzaam was. Denk aan buurtmoestuinen, zonnepanelen, afkoppelen met de straat, een duurzaam wijkevenement, noem maar op.

Bewoners bleven de trekkers van hun eigen initiatief. In samenwerking met Stichting Green Challenges verzorgde Lentekracht de professionele begeleiding en ondersteuning voor de bewoners tijdens het uitvoeren van hun initiatieven. Deze begeleiding bestond met name uit organisatorische kennis (planning, inventarisatie van benodigdheden, stappenplan, taakverdeling, voortgang en stand van zaken bijhouden, etc.), communicatie en een budget om ideeën naar een volgend plan te tillen.

De toegepaste werkwijze binnen Mijn Groene Wijk heeft verschillende voordelen. Het met bewoners uitwerken van eigen initiatieven zorgt voor echte maatschappelijke impact op plaatsen waar er vraag naar is. Daarnaast zorgt het feit dat de initiatieven uit de wijk komen
voor eigenaarschap en daarmee draagvlak en toewijding om het idee te laten slagen. Dit is sociale innovatie met en voor de wijk. Het realiseren van duurzame innovatie in de wijk middels een persoonlijke, mensgerichte aanpak, waarbij realiseerbaarheid en winst voor bewoners centraal staan, is de essentie van onze aanpak.

In co-creatie bewonersinitiatieven voor de wijk uitwerken
Op deze manier is gedurende de projectperiode contact gelegd met bijna 50 verschillende initiatiefnemers door de hele stad. Een aantal van deze initiatieven hebben we verder geholpen door simpelweg kort mee te denken of eenmalig contacten te leggen, maar verschillende zijn inmiddels uitgegroeid tot heuse bewonersinitiatieven.

Verschillende initiatieven zijn inmiddels succesvol tot stand gekomen. In de wijk Nije Veld (Nijmegen Midden) koppelden vrijwilligers van de buurtmoestuin met ondersteuning van Mijn Groene Wijk drie regenpijpen van Wijkcentrum de Klokketoren af en plaatsten zij drie regentonnen. Hierdoor kunnen zij hun moestuin nu bewateren met regenwater in plaats van met leidingwater.

Kijk voor een actueel overzicht van de initiatieven op de website van het project: www.mijn-groenewijk.nl.

Meer weten over hoe je burgerinitiatieven kan helpen slagen? Of hoe je sociale innovatie kan bereiken door middel van co-creatie met bewoners van een wijk, dorp of stad? Neem dan contact op met Koen of Bram.

Samen met:
Gemeente Nijmegen, Stichting Green Challenges, Elma Communicatie

Locatie:
Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten