MIJNwijk Malburgen-West

Afval als vliegwiel voor sociale cohesie

De Arnhemse wijk Malburgen-West is een aantal jaren geleden gedefinieerd als ‘krachtwijk’ die in aanmerking komt voor herstructurering. Begin 2015 is Volkshuisvesting, de grootste verhuurder in de wijk, gestart met een fysieke opknapbeurt van 16 flats. Het project MIJNwijk is in samenwerking met Volkshuisvesting, de gemeente Arnhem en Rijnstad verder gegaan. Niet alleen het afvalprobleem in de hoogbouw, maar ook het versterken van de lokale economie en sociale cohesie is onderdeel geworden van het project. Samen met de krachten en talenten van de bewoners werken we aan een leefbaardere wijk.

De nadruk ligt op het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van de wijkbewoners. Tijdens de drie ontwerpdagen in december 2015 zijn de ideeën van een aantal bewoners verzameld en uitgewerkt in vijf haalbare projecten. Het doel is nu om meer wijkbewoners te betrekken bij het realiseren van deze projecten. Op deze manier weten de wijkbewoners de weg steeds beter te vinden naar het realiseren van hun wensen en ideeën voor de wijk en kunnen zij zich op alle fronten verder ontwikkelen.

Samen met:
Volkshuisvesting Arnhem, gemeente Arnhem, Rijnstad, Sita, bewonersplatform
Locatie:
Arnhem, Malburgen-West

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten