Proti-Keten Nederland

Nieuwe kweekketen voor insecteneiwit

Het Brabantse bedrijf Protix heeft zich gespecialiseerd in een productietechniek om Black Soldier Flies op grote schaal te breeden, fokken en verwerken. In het kader van regionale duurzaamheid en economie heeft zij op basis van haar techniek het Proti-keten concept opgezet. Een centraal-decentraal-centraal model, waarbij Protix de breeding en processing verzorgt en de agrariër de opfok doet. Dit concept sluit naadloos aan bij het idee van Buzz (handelsnaam van Lentekracht) voor een regionale, circulaire insectenboerderij. Beide partijen hebben daarom de krachten gebundeld om de Proti-keten te realiseren.

Samen met:
Protix
Locatie:
Nederland

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten