You(th) Challenge Het Groene Woud

Jongeren binden aan het hart van Brabant

In Nationaal Landschap Het Groene Woud, in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, lopen stad en land naadloos in elkaar over. Het Groene Woud is van iedereen en voor iedereen dankzij de samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, organisaties en burgers. Door hun initiatieven en betrokkenheid valt er te ontdekken, te beleven, te bewonderen en te genieten van karakteristiek landschap, bijzondere natuur en Bourgondische gastvrijheid. Het Groene Woud is
dynamisch, verrassend en dichtbij: gewoon bij jou om de hoek.

Jongeren en Het Groene Woud
Dit laatste geldt ook voor jongeren (15-30 jaar) die in Het Groene Woud wonen, echter zijn zij zich hier meestal niet van bewust. Op moment dat je aan ze vraagt of ze Het Groene Woud kennen hebben ze veelal geen idee wat je bedoeld. Daarnaast trekken jongeren weg uit Het Groene Woud als ze gaan studeren, werken of samenwonen. Het blijkt dat een deel van deze jongeren graag terug zou willen keren naar hun geboorteplaats, echter dit weinig doet omdat er naar hun gevoel onvoldoende voorzieningen zijn. Denk hierbij onder andere aan starterswoningen, banen, openbaar vervoer en recreatiemogelijkheden. Is dit daadwerkelijk zo of vinden vraag en aanbod elkaar niet? Waar ligt exact de behoefte van jongeren en kan Het Groene Woud hierop inspelen? Wat willen jongeren er zelf aan bijdragen om hun eigen leefomgeving aantrekkelijker te maken zodat ze er wel willen blijven of gaan wonen? Om met deze vragen aan de slag te gaan en jongeren meer te binden aan Het Groene Woud is het programma You(th) Challenge HGW 2017-2020 opgezet.

You(th) Challenge HGW
Centraal binnen het programma staan de behoeften van jongeren. Het programma haakt aan bij waar energie van jongeren zit en ondersteunt waar nodig om initiatieven te realiseren. Het project is dienend, de jongeren leidend. Het achterhalen van behoeften begint bij het in contact komen met jongeren. Dit gebeurt via social media, maar met name via het netwerk van onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. Tevens zet You(th) Challenge de door jongeren zelf ontwikkelde jongerenschouw in om op gemeenteniveau inzicht te krijgen in waar jongeren op diverse leefbaarheidsthema’s verbeterpunten zien. Op moment dat er ‘energie’ gevonden is en ondersteuning gewenst is, zet You(th) Challenge haar kennis, kunde en netwerk in om samen met de projecttrekkers het initiatief tot uitvoering te brengen. Een initiatief kan zijn een activiteit, project of baan/werkgelegenheid. Enkele initiatieven waar You(th) Challenge mee bezig is zijn:

  • Verbeterde OV-verbinding van Son & Breugel via Best naar Eindhoven (gerealiseerd)
  • Festival Vught Ontmoet Nieuw Talent (gerealiseerd)
  • Ontwikkelen van een jongerenschouw (gerealiseerd)
  • Ontwikkelen van een tool om ouderen te voorzien in een netwerk waarop ze terug kunnen vallen op moment dat ze fysiek en mentaal minder vitaal worden.

Jongerenschouw
De jongerenschouw is een online tool om de wensen van jongeren op het gebied van leefbaarheid binnen hun eigen gemeente/stad/dorp in kaart te brengen. Middels het beantwoorden van vragen over onder andere wonen, werken, opleiding, bereikbaarheid en vrije tijd, wordt inzicht verkregen in
waar jongeren behoefte aan hebben. En ook waaraan ze zelf willen bijdragen om verbetering te realiseren. De follow-up na de schouw is dan ook een bijeenkomst met jongeren die daadwerkelijk actief aan de slag willen. Het doel van deze bijeenkomst is om tot een gedragen project te komen waarmee gezamenlijk aan de slag wordt gegaan. De kracht van de schouw zit in zijn eenvoud (duur 5-10 min) en dat jongeren hem zelf uitvoeren. Dit maakt dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen aan hun eigen leefomgeving en zetten hun eigen netwerk in om andere jongeren de schouw te laten invullen en actief te betrekken bij de uitvoering. De eerst schouw is uitgevoerd in Oirschot, in september 2019 start een schouw in Schijndel, Oisterwijk en Tilburg.

Meer weten over You(th) Challenge Het Groene Woud en de Jongerenschouw? Of ben je jongere met een initiatief in Het Groene Woud dat ondersteuning kan gebruiken? Neem contact op met Koen.

Samen met:
Anja Verweij Projectmanagement, Streekhuis Het Groene Woud
Locatie:
Nationaal Landschap Het Groene Woud

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten