Update MIJNwijk in Malburgen-West

Update MIJNwijk in Malburgen-West

Vanuit Lentekracht zijn we het afgelopen half jaar druk bezig geweest met het toetsen van de haalbaarheid van een wijkbedrijf in de Arnhemse wijk Malburgen-West. Het team van betrokken partijen is de afgelopen maanden flink toegenomen, zo werken we nu samen met Volkshuisvesting Arnhem, de gemeente Arnhem, Rijnstad, het bewonersplatform en een aantal actieve bewoners uit de wijk. Tijdens de tussentijdse presentatie kwamen de resultaten en aanbevelingen van de drie pijlers van MIJNwijk aan bod: afval, sociale cohesie en wijkeconomie. Hierbij werden twee nieuwe afvalsystemen besproken, aanbevelingen gedaan voor het bevorderen van aanwezigheid bij activiteiten en werd er een haalbare opzet voor een wijkbedrijf voorgelegd.  De komende maanden zullen we met alle partijen ons verder inzetten om ‘MIJNwijkbedrijf’ succesvol te laten zijn.