Community currency is hot

Community currency is hot

Afgelopen maandag waren we aanwezig bij het seminar ‘Nieuwe financiële instrumenten’ bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verschillende ondernemers en medewerkers van de overheid spraken hier over de innovaties die momenteel plaatsvinden in het publieke domein. Welke nieuwe samenwerkingsvormen moeten er worden ontwikkeld tussen overheden, bedrijven, instellingen en burgers om de toenemende vraag naar participatief bestuur vanuit de burger te bevredigen? Daarnaast werd er gesproken over de gemeentemunt, zoals de Bristol pound in London, of de Alpha in Alphen aan de Rijn; lokale valuta bedoeld om de sociale cohesie te verhogen door burgers en ondernemingen de kans te bieden om op eenvoudige wijze te investeren in de lokale economie. Beide zijn interessante ontwikkelingen waar Lentekracht in de toekomst graag zijn steentje aan bijdraagt.