Lentekracht bij Dutch design week

Lentekracht bij Dutch design week

Vorige week zijn we naar de Dutch Design Week in Eindhoven geweest om te kijken wat Nederlands’ ontwerpers Stadslab te bieden heeft. Naast ons te laten inspireren door traditioneel design, hebben we een aantal discussies en presentaties op gebied van ruimtelijke ontwikkeling bijgewoond.

Zo hebben we onder andere deelgenomen aan een debat over ontwerpen voor dementie, waar als inspiratie projecten werden getoond over hoe dementerende mensen weer in contact kunnen worden gebracht met de natuur. Aangezien deze ouderen vaak in een gesloten opvang zitten, stond de vraag ‘Hoe halen we het buiten, naar binnen?’

Daarnaast hebben we meegepraat over de huidige en toekomstige rol van Stadslab in Nederland tijdens De Proeftuin, waar vooral werd gediscussieerd over wat stadslabs van de overheid mogen verwachten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een stadslab een zelfstandige entiteit is, maar de overheid faciliterend is wanneer nodig. De overheid heeft een bepaald doel, en mag dan ook verwachten dat de initiatieven binnen dat doel passen. Als een initiatief niet past in de visie van de overheid hoeft er geen financiële ondersteuning geboden worden. Er word aan de discussie toegevoegd dat er genoeg ruimte moet zijn om vrij te kunnen experimenteren en de niet-ondersteunde initiatieven wel via andere stakeholders gefinancierd zouden kunnen worden. Tot slot werd er vanuit de zaal een oproep gedaan om een stadslab op te richten voor heel Nederland. Wij zien deze oproep als een kans om nog meer uit Stadslab Nijmegen te halen en mee te denken aan een overkoepelend platform voor stadslabs uit heel Nederland.