Lentekracht start samenwerking voor insectenkweek

Lentekracht start samenwerking voor insectenkweek

De Nederlandse agri- en foodsector kampt met een toenemende leegstand van agrarische bebouwing, economische druk op met name de kleinere agrariër en hoge ecologische footprint. Om hier verbetering in te brengen is in samenwerking met Protix gestart om het Proti-keten concept uit te rollen. Dit is een centraal-decentraal-centraal model voor insectenkweek, waarbij Protix de breeding en processing verzorgt en de agrariër de opfok doet. Insecten zijn een duurzaam alternatief voor ‘traditionele’ eiwitbronnen. Ze gebruiken minder land en water, produceren minder CO2-uitstoot en hebben een hogere voederconversie. Daarnaast is het mogelijk ze te kweken op (laagwaardige) afvalstromen die wij op dit moment verbranden. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het mogelijk is leegstaand agrarisch vastgoed te transformeren tot een circulaire insectenkwekerij. Die de agrariër weer economisch perspectief biedt, de lokale economie stimuleert en duurzaam is.