Startschot G1000 Nijmegen is gegeven!

Startschot G1000 Nijmegen is gegeven!

Op 5 maart 2016 hebben 700 mensen het startschot gegeven voor de eerste Nijmeegse G1000. In de Jan Massinkhal werden er ongeveer 60 ideeën voor de stad Nijmegen bedacht. Uiteindelijk zijn de twaalf ideeën met de meeste stemmen geselecteerd om verder uitgewerkt te worden.

Op 17 maart is er een follow-up geweest. De mensen die hier graag aan wilden deelnemen, zijn met deze twaalf meest interessante ideeën aan de slag gegaan. Hierbij zijn er projectgroepen opgericht, zijn de ideeën verder uitgewerkt en zijn er contactpersonen gezocht om op deze manier de stad Nijmegen beter te maken voor burgers en door burgers. Het houdt hier nog niet op, de komende tijd volgen er nog meer bijeenkomsten om zo de daadwerkelijke uitvoering van de ideeën mogelijk te maken.

Wat is de G1000?

De G1000 is een burgertop. Hierin komen 1000 willekeurig geselecteerde burgers samen om in gesprek te gaan over het verbeteren van de stad. Er is geen vooraf bepaalde agenda. De 1000 burgers bepalen ter plekke welke onderwerpen besproken dienen te worden. De beste oplossingen die voortgekomen zijn uit die dag worden uitgevoerd door met hulp van de gemeente, welzijnsorganisaties, woningcorporaties of helemaal door de burger zelf.