Geen circulariteit zonder sociale verandering

Geen circulariteit zonder sociale verandering

De transitie naar een circulaire economie geniet de laatste tijd meer en meer aandacht. Het kabinet schetst in ‘Nederland Circulair in 2050’ haar ambities voor deze vorm van economie. Binnen onderwijsinstellingen is het een vast onderdeel van het curriculum, consumenten stellen steeds hogere duurzaamheidseisen en bedrijven zien circulaire business kansen. Alle stakeholders dragen zo gezamenlijk zorg voor een versnelling van de verschuiving van onze huidige lineaire economie, naar één waarin kringlopen gesloten zijn.

Het sluiten van kringlopen brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Dit zijn uitdagingen op technisch, financieel en sociaal vlak. Deze laatste wordt nog weleens ondergesneeuwd, omdat deze minder tastbaar is. Echter creëert deze wel basisrandvoorwaarden voor succesvolle implementatie van circulaire concepten. Denk hierbij onder andere aan verandering naar een circulaire mindset en nieuwe manieren van samenwerken (co-creatie) tussen ketenpartners en over sectoren heen. Deze sociale voorwaarden dienen niet uit het oog verloren te worden bij de transitie naar een circulaire economie en vormen daarom een vast onderdeel van onze Lentekracht methodiek. Juist op het snijvlak van techniek, economie en sociaal ontstaan ons inziens innovatieve en onderscheidende maatschappelijke (business)oplossingen.