Veerkrachtig Vogelwaarde

Veerkrachtig Vogelwaarde

Vitale kleine kernen houden is een thema dat in diverse regio’s in Nederland speelt. Vergrijzing treedt in, jongeren vliegen uit, het voorzieningsniveau neemt langzaam aan af en het voortbestaan van de prachtige kern staat ter discussie. Dit terwijl de kern veel te bieden heeft: natuur, landelijke omgeving, cultuurhistorie en rust. Wat is het toekomstperspectief van deze kern? En hoe gaan wij dit bewerkstelligen?

Met dit soort vragen zijn Lentekracht, Croonenburo5 en KuiperCompagnons bij de inspiratiesessie ‘Veerkrachtig Vogelwaarde’, georganiseerd door provincie Zeeland, aan de slag gegaan. Na een wandeling door Vogelwaarde, drie ronde tafel sessies rondom de thema’s ruimtelijke kwaliteit & openbare ruimte, voorzieningen & mobiliteit en sociale samenhang & zorg, heeft elk bureau een aanpak opgesteld. Deze zijn gepresenteerd en bediscussieert met diverse aanwezige medewerkers van gemeente Hulst en provincie Zeeland en de bureaus onderling. Een geweldig leuke, interessante en leerzame middag, met hopelijk uitkomsten die bijdragen aan een veerkrachtig Vogelwaarde.