Andere vervoerswijzen voor groeiende steden

Andere vervoerswijzen voor groeiende steden

Waar krimpregio’s worstelen met het invullen van leegstand en krimp, worstelen veel steden met de gevolgen van groei en de afwegingen tussen functies en belangen die als gevolg daarvan gemaakt moeten worden. Meer mensen, zowel bezoekers als bewoners, betekent immers ook meer wensen. Maar waar het aantal mensen en wensen dus groeit, blijft de beschikbare ruimte hetzelfde en dus zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Moet die parkeerruimte verblijfsruimte worden? Moet dat perkje een rijbaan worden? Moet die fietsenstalling ruimte maken voor een bankje?

Met name rondom binnensteden, waar veel verschillende vervoersstromen en stedelijke functies samen komen, worden de uitdagingen van groeiende steden steeds duidelijker. Ook in Nijmegen wordt de vraag gesteld hoe de (binnen)stad tegelijkertijd leefbaar, aantrekkelijk, gezond en bereikbaar kan blijven te midden van toenemende drukte. Het binnenstedelijk mobiliteitssysteem speelt daarin een cruciale rol. Niet alleen eist mobiliteit, en met name automobiliteit, een aanzienlijk percentage van de schaarse ruimte in en rondom de binnenstad op, het is ook een grote bron van vervuiling. Afstappen van de auto en inzetten op nieuwe en/of onorthodoxe vervoerswijzen en -concepten is dan ook essentieel in het aangaan van de uitdagingen waar steden vandaag de dag tegenaan lopen. Denk hierbij aan fietskoeriers met cargobikes, fietstaxi’s rondom de binnenstad of een deelfietsensysteem zoals de Ovelo-fietsen, waarvoor wij eerder deze maand twee promotieacties organiseerden op P+R Nijmegen-Noord. Wij zien genoeg mogelijkheden. Wordt vervolgd…