Eerste editie Nijmeegse StadsQuiz in Neerbosch-Oost

Eerste editie Nijmeegse StadsQuiz in Neerbosch-Oost

Afgelopen zondagavond organiseerden wij, in samenwerking met Green Capital, Wij Zijn Nijmegen en Upbeatles, in Wijkcentrum de Schalmei in Neerbosch-Oost de eerste editie van de Nijmeegse StadsQuiz. Hierin streden teams van Neerbosch-Oostenaren tijdens deze leuke en gezellige avond om de titel “Beste pubquizteam van Neerbosch-Oost”.

Doel van de avond was, zoals we reeds vertelden in ons vorige bericht, om op een leuke en laagdrempelige manier aan de slag te gaan met het thema ‘duurzaamheid en Green Capital’ met bewoners die van huis uit niet direct affiniteit hebben met dit thema. Om te zorgen dat deze zogenaamde ‘non-usual suspects’ de quiz ook daadwerkelijk zouden bezoeken, is de afgelopen weken flink ingezet op het promoten van de quiz binnen de wijk door middel van flyers en posters, maar met name ook door persoonlijk contact met bewoners en door hen ook te betrekken bij de organisatie. Zo hebben verschillende bewoners zich binnen hun eigen persoonlijke netwerken hard gemaakt voor de quiz en heeft één bewoner zelfs bijgedragen aan de invulling en presentatie van de quiz.

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat zeven teams met in totaal bijna 30 bewoners hebben meegedaan aan de quiz. Veel bewoners gaven aan dat zij een leuke en vooral ook leerzame avond hadden gehad en hier en daar zijn zelfs nieuwe contacten gelegd. Ook wij waren erg tevreden met de uitkomst van de quiz. Wij gaan nu aan de gang met de evaluatie van de quiz om te zorgen dat deze een passend vervolg krijgt.

Wat de uitslag van de quiz betreft: na 90 muziek-, video- en triviavragen over Green Capital, duurzaamheid en alle ins en outs van Nijmegen en Neerbosch-Oost, en natuurlijk de Groene Prijsvraag, kwam uiteindelijk team “Neerbossche Bollen” als beste uit de bus. Van harte gefeliciteerd!

WZN Quizzend GC