Afvalcoach Nijmegen: minder afval door persoonlijk contact

Afvalcoach Nijmegen: minder afval door persoonlijk contact

In 2016 heeft Lentekracht in samenwerking met Dar de afvalcoach in regio Rijk van Nijmegen geïntroduceerd. Sinds die tijd zijn afvalcoaches voor uiteenlopende afvalvraagstukken ingezet: reductie van afvaldumping, stimuleren van afvalscheiding en vergemakkelijken van implementatie van omgekeerd inzamelen. De afvalcoach vormt de spil tussen afvalbeleid en uitvoering. Middels persoonlijk contact en dialoog stimuleren zij bewoners om op de gewenste manier met afval om te gaan. Ze delen geen boetes uit, staan echter wel in direct contact met handhaving en kunnen samen optreden indien nodig. De afvalcoach is door haar eigenschappen in te zetten in combinatie met andere instrumenten op het gebied van communicatie, participatie en gedragsbeïnvloeding. Dit maakt een afvalcoach veelzijdig en biedt mogelijkheid tot het creëren van maatwerkoplossingen op punten waar het generieke afvalsysteem tegen zijn grenzen aanloopt.

Het concept afvalcoach past één op één bij de aanpak van Lentekracht. Het uitgangspunt van afvalcoach is namelijk om middels dialoog behoeften van bewoners bloot te leggen (mens/eindgebruiker staat centraal) en op basis daarvan, samen met bewoners en professionals, (maatwerk)oplossingen te realiseren (financiële en technische haalbaarheid in ogenschouw meenemen).

Op de hoogte blijven van de verrichtingen van de afvalcoaches in het Rijk van Nijmegen? Dat kan via Facebook

Of neem contact op met Koen voor meer informatie over de afvalcoach