Een integrale kijk op maatschappelijke opgaven

Een integrale kijk op maatschappelijke opgaven

Beeld je eens in: twee galerijflats met een typische jaren ’70 bouwstijl met veel beton, opgeleukt met een likje verf. Op de parkeerplaatsen en in de plantsoenen rondom ligt hier en daar zwerfafval; blikjes, glas, een chipszak. Hier en daar ligt een zak huishoudelijk afval op de stoep.

Op het eerste gezicht lijkt het probleem, en ook de oplossing hiervoor, eenvoudig: bewoners gaan niet goed met hun afval om en zullen hierop aangesproken moeten worden. Kijken we met een wat bredere, integralere blik, komen we er echter al snel achter dat er meer aan de hand is: bewoners kennen elkaar niet, durven elkaar veelal niet aan te spreken. Sociale cohesie ontbreekt en niemand voelt zich verantwoordelijk voor de buurt. De afvalproblematiek blijkt slechts een symptoom te zijn van een heel ander probleem en enkel focussen op afval zal dan ook weinig blijvend effect hebben.

De hierboven benoemde situatie staat niet op zichzelf. Maar al te vaak worden maatschappelijke problemen onder de noemer van één probleem geschoven, terwijl de situatie vaak een stuk gecompliceerder is dan deze op het eerste gezicht misschien lijkt. Zo ook in het Nijmeegse Zwanenveld, waar bovenstaande situatie aan de orde van de dag is. In samenwerking met gemeente Nijmegen, Dar, Talis én een groep actieve bewoners organiseert Lentekracht hier de komende maanden verschillende buurtschoonmaak- en opruimacties en bijbehorende buurtevenementjes. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Zo werken we in één keer aan een schonere buurt én een socialere buurt. Wordt vervolgd!