Participatie in klimaatadaptatie

Participatie in klimaatadaptatie

Nu de eerste tekenen en consensus ten aanzien van klimaatverandering steeds sterker worden, groeit in veel steden de roep om klimaatadaptatie maatregelen. Met de eerste officiële temperaturen van boven de 40° Celsius sinds de start van de officiële weermetingen in 1735 (!), bleek de noodzaak hiervoor eens te meer. Toch blijft klimaatadaptatie voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show, die tot grote veranderingen kan leiden in de directe leefomgeving. Hoe zorgen we dat de hele stad achter klimaatadaptatie komt te staan?

Wat is klimaatadaptatie?
Allereerst is het van belang dat duidelijk is wat precies wordt verstaan onder klimaatadaptatie. Het PBL verwoordt klimaatadaptatie als “het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten”. Simpel gezegd betekent dit dat we aanpassingen doen in ons gedrag (bijv.: jezelf koel houden bij een hittegolf, weten hoe te handelen bij een hoosbui) en onze fysieke leefomgeving (bijv.: afkoppelen van regenpijpen, tegengaan van verstening, aanleggen van wadi’s).

Klimaatadaptatie voor en mét bewoners
Bij het uitvoeren van klimaatadaptatie maatregelen ligt in veel gevallen het initiatief bij de overheid. Deze zet van bovenaf in op het doen van aanpassingen in de openbare ruimte of probeert informatie en bewustwording te verspreiden door middel van informatie- en promotiecampagnes. Het kan echter ook anders. Zo gaat Operatie Steenbreek in steeds meer Nederlandse gemeenten aan de slag met bewoners om de stenen uit hun eigen tuinen te breken en te vervangen door groen.

Ook ons eigen project Mijn Groene Wijk is een goed voorbeeld van hoe klimaatadaptatie kan worden vormgegeven voor bewoners, maar vooral ook mét bewoners. Hierin ondersteunen we bewoners in het realiseren van mogelijkheden voor klimaatadaptatie die zij in hun eigen straat, buurt of wijk signaleren. Zo hebben bewoners in Nije Veld met ondersteuning van Mijn Groene Wijk enkele regenpijpen van wijkcentrum De Klokketoren afgekoppeld, ten behoeve van het bewateren van hun buurtmoestuin, en hebben bewoners in Biezen extra groen aangebracht in boomspiegels in hun straten en zijn zij nu bezig delen van de stoep te laten vervangen voor nieuw groen. Voordeel van deze manier van werken is dat de stad niet alleen klimaatadaptiever wordt, maar ook extra sociale waarde wordt gecreëerd!

Meer weten over het toepassen van klimaatadaptatie in samenwerking met bewoners? Neem contact op met Koen!