Stagiaire aan het woord: Mireille Steendam

Stagiaire aan het woord: Mireille Steendam

Mijn naam is Mireille Steendam en van februari tot en met juni 2019 heb ik stage gelopen bij Lentekracht. Lentekracht zocht een psycholoog om mee te denken over hoe duurzaam gedrag gestimuleerd kan worden. Gezien ik de master gedragsverandering aan de Radboud Universiteit studeer, had ik hiervoor de juiste kennis in huis. Ik wilde mijn psychologische kennis inzetten om de wereld een betere plek te maken, en Lentekracht houdt zich bezig met allerlei projecten die hieraan bijdragen.

Praktijkervaring opdoen als gedragspsycholoog (master) student
Als gedragspsycholoog ben je bezig met het snijvlak tussen wetenschap en praktijk, en mijn stage bij Lentekracht heeft me hierin erg laten groeien. Waarbij ik vanuit de universiteit vooral ervaring heb met theorie, ben je bij Lentekracht juist steeds bezig met de praktijk. Hierdoor heb ik veel kunnen groeien in het echt doorgronden van de praktische zaken rondom verschillende casussen. Ik heb me het afgelopen jaar bezig gehouden met zwerfafval in de gemeente Beuningen. Waarbij ik me specifiek heb gefocust op het feit dat veel mensen afval naast ondergrondse containers plaatsen (bijplaatsingen). Dit probleem doet zich in meerdere gemeentes voor, maar kent in elke gemeente een andere oorzaak. Bij Lentekracht heb ik geleerd om met mensen in gesprek te gaan over hun specifieke gemeente, en om te observeren wat er in deze praktijksituatie gebeurt. Vanuit dit perspectief ben ik opzoek gegaan naar wetenschappelijke kennis die aansluit bij de situatie. Op basis hiervan heb ik een bord ontworpen wat naast de ondergrondse container is geplaatst en heb ik een folder ontworpen die bij mensen thuis is bezorgd. Het is ontzettend gaaf om te zien dat iets wat jij bedenkt, ook echt uitgevoerd wordt in de praktijk.

Eigen ideeën realiseren vanuit de theorie naar de praktijk
Bij Lentekracht had ik veel ruimte om over mijn ideeën te sparren en mijn collega’s. Hierdoor had ik het gevoel dat mijn psychologische kijk van echte meerwaarde is in de praktijk, en kon ik tegelijkertijd ook leren van mensen met een andere kijk op de situatie. Door met mensen te praten die vanuit verschillende invalshoeken nadenken, is mijn denken over afvalproblematiek echt verrijkt. Ik heb veel geleerd over hoe ik mijn eigen project moet leiden en over hoe ik met verschillende partijen kan samenwerken. De collega’s bij Lentekracht zijn hierin een goed voorbeeld, omdat zij hier veel ervaring mee hebben. Ook wanneer ik tegen moeilijkheden aan liep, wisten zij mij goede feedback te geven waardoor ik mijn project weer met frisse energie kon aanpakken.

Daarnaast heb ik bij Lentekracht geholpen bij verschillende andere projecten. Zo ben in afvalcoach geweest. Hierbij heb ik de kwaliteit van het scheiden van plastic afval gemonitord en waar nodig heb ik mensen aangesproken op hun gedrag. Dit was aan het begin erg spannend, maar door dit project heb ik meer zelfvertrouwen gekregen om met mensen in gesprek te gaan over duurzaam gedrag. Tevens heb ik veel geleerd over hoe afval gescheiden moet worden, wat ook van meerwaarde is wanneer ik thuis duurzaam wil zijn. Een ander project waarbij ik heb geholpen ging over de invoer van een ondergrondse GFT-afvalcontainer. Ik ben bij mensen thuis langs geweest om hierover enquêtes af te nemen en om naar hun mening te vragen. Hier heb ik opnieuw gewerkt aan het zelfvertrouwen om mensen aan te spreken, en ook was het interessant om mensen door middel van een enquête hun mening te laten vertellen. Het was voor de mensen prettig dat zij gehoord werden. Hierin zie je dat Lentekracht zich niet alleen bezig houdt met duurzaamheid, maar dat zij ook graag bijdragen aan het creëren van een sociaal draagvlak. De projecten bij Lentekracht zijn erg gevarieerd waardoor je steeds op een andere manier uitgedaagd wordt en nieuwe dingen kan leren.

Lentekracht een prima bedrijf om stage te lopen
Als laatste wil ik nog vertellen dat het team bij Lentekracht ontzettend leuk is. Er heerst een ongedwongen sfeer waarin je jezelf mag zijn en waardoor je makkelijk vragen stelt. Hierdoor is het makkelijk om veel te leren. Ik vind het leuk dat alle teamleden zich persoonlijk betrokken voelen bij het thema duurzaamheid. Hierdoor heb ik naast mijn werkzaamheden, ook veel nieuwe dingen gehoord over de laatste trends in “duurzaamheids-land”. De lunches waren ook elke dag heel gezellig. Soms was ik op de universiteit aan het werk, maar kwam ik speciaal voor de lunch naar kantoor toe. Ik zou Lentekracht dan ook zeker adviseren als stagebedrijf, omdat het bedrijf op zowel professioneel als collegiaal vlak ontzettend leuk is. Bedankt jongens! ☺