Afvalcoach aan de slag in gemeente Beuningen

Afvalcoach beuningen

Afvalcoach aan de slag in gemeente Beuningen

Sinds begin december 2018 is de afvalcoach actief in gemeente Beuningen. De inzet van de afvalcoaches is onderdeel van de nieuwe zwerfafvalaanpak die de gemeente gedurende 2019 verder gaat uitrollen.

De afvalcoaches gaan zich binnen deze aanpak richten op het reduceren van zwerfafval  door middel van zichtbaarheid en persoonlijk contact met bewoners. Door aanwezig te zijn  rondom zogenaamde zwerfafvalhotspots wordt op laagdrempelige wijze ingestoken op bewustwording rondom het thema afval. Daarnaast verspreiden en vergaren de afvalcoaches informatie over omgang met afval door in gesprek te gaan met mensen op straat of bij mensen thuis. Deze werkwijze is in eerdere projecten van bewezen toegevoegde waarde aan traditionele interventies rondom afvalinzameling en wordt door bewoners vaak als erg prettig ervaren.

De huidige inzet van afvalcoaches is niet de eerste keer dat de afvalcoaches actief zijn in gemeente Beuningen. In 2016/2017 hebben zij namelijk bijgedragen aan het soepel invoeren van het nieuwe afvalinzamel systeem in de gemeente.

Voorbeeld afvalcoach traject

De afvalcoach is een bewezen middel om met inwoners van de gemeente in gesprek te gaan over het afvalbeleid. Door gesprekstechnieken en een luisterend oor komen de afvalcoaches achter de knelpunten in de wijk of buurt ten aanzien van het afval scheiden. Bekijk de voorbeelden van de gemeente Wijchen of de wijk neerbosch-oost wat de afvalcoaches daar hebben gedaan.

Meer weten over hoe je een afvalcoach kunt inzetten als middel om afval knelpunten aan te pakken binnen jouw wijk of gemeente? Neem dan contact op met Koen of Bram.
Neem contact op