Afvalcoach Binnenstad Nijmegen

Afvalcoach Binnenstad Nijmegen

In september 2019 is in de Nijmeegse binnenstad een netwerk van ondergrondse restafvalcontainers in gebruik genomen. Voor bewoners van de binnenstad betekent dit dat zij hun restafval op een andere manier dienen te gaan aanbieden. Zij hoeven hun restafval niet langer wekelijks aan de straat te zetten, maar kunnen in plaats daarvan op elk gewenst moment hun restafval deponeren in één van de vele ondergrondse containers die in het centrum zijn geplaatst. Zakken die aan de straat worden gezet, worden niet meer opgehaald. Doe van deze verandering is dat er minder vuilniswagens door de stad hoeven te rijden en dat de straten er netter uit komen te zien. Om de overgang naar het nieuwe systeem soepel te laten verlopen worden afvalcoaches ingezet.

De rol van de afvalcoaches

De afvalcoaches richten zich door middel van fysieke aanwezigheid en persoonlijk contact met bewoners op het informeren en ondersteunen van bewoners in het gebruik van de nieuwe ondergrondse restafvalcontainers. Door aanwezig te zijn op locaties waar problemen (d.w.z. bijplaatsingen of nog op de oude wijze aangeboden afvalzakken) worden ervaren, wordt op laagdrempelige wijze ingestoken op het verspreiden van informatie en bewustwording over het nieuwe systeem. Daarnaast verspreiden en vergaren de afvalcoaches informatie door in gesprek te gaan met mensen op straat of bij mensen thuis. Deze werkwijze heeft in eerdere projecten zijn toegevoegde waarde bewezen. Dit is een aanvulling op traditionele communicatie rondom afvalinzameling en wordt door bewoners vaak als erg prettig ervaren.

Meer weten over de afvalcoach? Download dan de brochure of neem contact op met Koen.

Download brochure afvalcoach

Neem contact op

Samen met:
Dar, Gemeente Nijmegen
Locatie:
Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten