Afvalcoach Bottendaal

Samen met bewoners naar een schonere wijk

Het programma ‘Nijmegen Schoon, Heel Gewoon’ (NSHG) staat voor een schone omgeving, wat ook betekent dat afval weggegooid dient te worden in containers en afvalzakken die hiervoor bestemd zijn. Afval gescheiden inleveren draagt bij aan het milieu omdat afval dan geen afval meer is. Het is dan her te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Zo is bijvoorbeeld gft-afval te  gebruiken voor compost en is van oud papier nieuw papier te maken.

Binnen dit programma worden onder de noemer ‘Wijk voor Wijk’ aanpak elk jaar één of meerdere wijken ‘aangepakt’. Dat wil zeggen, er wordt in samenspraak met bewoners gekeken waar de grootste problemen op afvalgebied liggen en hoe deze aangepakt moeten worden. Centraal in deze aanpak staat de inzet van Afvalcoaches, die de wijk in gaan om mensen te informeren en om informatie op te halen over wat er speelt. Daarnaast kunnen zij ondersteunen bij eventuele interventies.

Van september 2016 tot en met december 2017 heeft in Bottendaal de pilot voor de ‘Wijk voor Wijk’ aanpak plaats gevonden. In samenwerking met Dar, gemeente Nijmegen en verschillende bewonerswerkgroepen zijn verschillende interventies in de wijk toegepast om zwerfafval te verminderen en het afval aanbiedgedrag van bewoners te verbeteren.

Samen met:
Dar
Locatie:
Bottendaal, Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten