Afvalcoach Neerbosch-Oost

Een schonere wijk door schoner gedrag

Het programma ‘Nijmegen Schoon, Heel Gewoon’ (NSHG) staat voor een schone omgeving, wat ook betekent dat afval weggegooid dient te worden in containers en afvalzakken die hiervoor bestemd zijn. Afval gescheiden inleveren draagt bij aan het milieu omdat afval dan geen afval meer is. Het is dan her te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Zo is bijvoorbeeld gft-afval te  gebruiken voor compost en is van oud papier nieuw papier te maken.

Binnen dit programma worden onder de noemer ‘Wijk voor Wijk’ aanpak elk jaar één of meerdere wijken ‘aangepakt’. Dat wil zeggen, er wordt in samenspraak met bewoners gekeken waar de grootste problemen op afvalgebied liggen en hoe deze aangepakt moeten worden. Centraal in deze aanpak staat de inzet van Afvalcoaches, die de wijk in gaan om mensen te informeren en om informatie op te halen over wat er speelt. Daarnaast kunnen zij ondersteunen bij eventuele interventies.

Na de eerste pilot met deze aanpak in Bottendaal in 2017, is in 2018 Neerbosch-Oost aan de beurt. Vanaf maart gaan hier afvalcoaches de deuren langs om bewoners op de hoogte te stellen van de plannen en om de belangrijkste problemen in de wijk vast te stellen. In de maanden die hierop volgen zullen vervolgens interventies worden ontworpen en uitgevoerd die aansluiten bij de behoeften van de wijk.

Samen met:
Dar, Gemeente Nijmegen
Locatie:
Neerbosch-Oost, Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten