Afvalcoach Wijchen

Soepel naar een nieuw aanbiedsysteem

Gemeente Wijchen wil, conform het VANG-programma, stappen gaan maken richting een circulaire economie. Om deze reden gaat de gemeente per 1 juni 2018 afval anders inzamelen en scheiden. Om deze veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden gedurende de introductieperiode van dit nieuwe systeem afvalcoaches ingezet. De afvalcoach helpt inwoners met de nieuwe afvalregels. Daarmee voorkomen we dat in de gewenningsperiode meteen handhavend moet worden opgetreden. De afvalcoaches gaan in gesprek met inwoners over de inzameling van afval. Ze geven uitleg over het nieuwe systeem, voorlichting over afvalscheiding en beantwoorden vragen. Tegelijkertijd houden de afvalcoaches in de gaten of er bijplaatsingen of andere afvalproblemen zijn en spreken mensen hier actief op aan. De afvalcoaches zijn er (deels) ook ’s avonds en in het weekend. De afvalcoaches worden bekende gezichten in de gemeente, waardoor het voor inwoners laagdrempelig is om iets aan de afvalcoach te vragen. Afvalcoaches hebben een signaalfunctie en houden bij op welke plekken vaak bijplaatsingen en zwerfvuil staat.

Daarnaast bestond er voor bewoners van hoogbouwcomplexen in de gemeente tot voor kort geen mogelijkheid om hun gft-afval te scheiden. Om hier verandering in te brengen is eind 2017 een pilot gestart waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen om hun gft-afval gescheiden aan te bieden middels een gft-cocon bij hun complex. Met het oog op verdere uitrol van dit systeem binnen de gemeente verzamelen afvalcoaches hier informatie van bewoners over voor- en nadelen van deze nieuwe wijze van gft-inzameling.

Samen met:
Dar, Gemeente Wijchen
Locatie:
Wijchen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten