Afvalcoach

Bewoners spelen een belangrijke rol bij afval=grondstof

 Hun aanbiedgedrag is bepalend voor de kwaliteit van afvalstromen. Zij krijgen hiervoor te maken met gemeentelijke regels over omgang met afval. De werking van en het nut achter deze regels, zijn echter niet altijd bij iedereen duidelijk. Hierdoor kunnen bewoners, bewust én onbewust, afvalproblemen veroorzaken. De inzet van reguliere communicatiemiddelen blijkt hierin regelmatig ontoereikend om het gat tussen bewoner en beleid te dichten. De menselijke aanpak van de afvalcoach heeft bewezen hierin de missende schakel te kunnen zijn. 

Afvalcoach: de menselijke maat in afvalinzameling

 De afvalcoach fungeert doormiddel van persoonlijke interactie als schakel tussen bewoner, beleid, reinigingsdienst en handhaving. Afvalcoaches lopen op straat, staan bij containerlocaties, gaan langs deuren, spreken mensen aan en beantwoorden vragen. Dit geeft het voordeel dat ze informatie verspreiden én informatie vergaren. Daarnaast bouwen de coaches een relatie op met bewoners en stimuleren ze correct afvalgedrag.

Afvalcoach als schakel tussen bewoner, beleid, reinigingsdienst en handhaving.

Afvalcoaches:

 • informeren over afvalregels;
 • geven tips & tricks;
 • ondersteunen bij afvalinzameling; 
 • verzamelen ervaringen
 • achterhalen drijfveren van bewoners;
 • stellen belemmeringen vast; 
 • signaleren ongewenst gedrag; 
 • creëren bewustwording door zichtbaarheid;
 • geven in co-creatie (gedrags)interventies vorm.

De afvalcoach is er voor:

 • Verbeteren aanbiedgedrag
 • Verhogen kwaliteit afvalstromen
 • Hulp bij veranderende afvalregels
 • Voorkomen van zwerfafval en bijplaatsing
 • Verlagen weerstand omtrent afvalbeleid

Meet weten over de Lentekracht afvalcoach? Lees onze brochure of neem contact op met Koen