Circulaire Kickstart

De Circulaire Kickstart: De eerste stap voor het MKB naar de circulaire economie

De Rijksoverheid heeft het streven om in 2050 alle grondstoffen te hergebruiken. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. De overheid wil bedrijven stimuleren om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Voor 2050 staan afspraken vast om de Nederlandse economie volledig op herbruikbare grondstoffen te laten draaien. Hoog tijd om dit als bedrijf te verkennen.
De circulaire economie groeit hard en het einde is nog lang niet in zicht. Bedrijven kijken steeds meer op andere manieren naar grondstoffen en reststromen. Maar ook naar productdesign, bio-based materialen, nieuwe verdienmodellen, life cycle kosten, ketensamenwerking etc. Dit biedt duurzame businesskansen voor het bedrijfsleven.

Circulaire businesskansen benutten in Rijk van Nijmegen

Dit geldt ook voor het MKB in de regio Rijk van Nijmegen. Om het (kleinere) MKB de mogelijkheid te bieden businesskansen in de circulaire economie te identificeren en benutten biedt RvN@ de Circulaire Kickstart aan. Lentekracht heeft samen met RvN@ en specialisten van WEAVE dit product ontwikkeld en uitgevoerd. Het product biedt een bedrijf inzicht in welke kansen het circulair kan oppakken, een businessmodel voor één van de kansen en professionele begeleiding bij de implementatie ervan.

De Circulaire Kickstart bestaat onder andere uit:

  • Een hands-on bedrijfsscan
  • Diverse brainstorms en workshops
  • Het opstellen van een circulair businessplan
  • De uitwerking en implementatie van een geïdentificeerde kans

Op dit moment wordt de Circulaire Kickstart getest bij twee pilotbedrijven: een bouwbedrijf en bierbrouwerij. Beide trajecten zitten in de afrondende fase van het uitwerken van de circulaire businesscase. De lering uit deze beide pilottrajecten wordt gebruikt om de Circulaire Kickstart door te ontwikkelen en optimaliseren. En zodoende nog beter te kunnen laten aansluiten bij de behoeften van MKB om businesskansen in de circulaire economie te realiseren.

Wanneer u denkt dat de Circulaire Kickstart interessant kan zijn voor uw organisatie neem dan vrijblijvend contact op met Koen.

Neem contact op
Samen met:
RVN@ en WEAVE
Locatie:
Rijk van Nijmegen met de gemeentes: Nijmegen, Beuningen, Wijchen, Druten, Heumen, Berg en Dal en Mook
circulaire kickstart
Circulaire economie (Rijksoverheid 2019)

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten