Duurzame Mobiliteit

Duurzame Mobiliteit

Duurzame Mobiliteit

Door groeiende steden en toenemende mobiliteit en logistieke stromen, wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de het thema duurzame mobiliteit. De vraag die daarin centraal staat is hoe wij onze steden schoon, leefbaar én bereikbaar kunnen houden. Ook binnen Lentekracht zijn we dagelijks bezig met deze vraag. 

Op het moment dat het thema duurzame mobiliteit ter sprake komt, komen vaak al snel oplossingen naar voren als elektrische auto’s, deelsystemen of meer openbaar vervoer. Praat je wat langer, dan komen ook al snel steps, (elektrische) fietsen en (logistieke) hubs aan bod. De variëteit tussen deze oplossingen geeft al duidelijk weer hoe complex het probleem en daarmee ook de oplossing is wanneer we het hebben over duurzame mobiliteit. Er is niet één oplossing. Neem het voorbeeld van de elektrische auto: werkt goed om de luchtkwaliteit in de stad aan te pakken, maar het fileprobleem lossen we er niet mee op.

Hoe pakken we het aan?

Onze overtuiging is dan ook dat de kracht van duurzame mobiliteitsoplossingen zit in het samenspel van verschillende modaliteiten en systemen en de mate waarin deze goed op elkaar en op de omgeving (fysiek én sociaal!) zijn afgestemd. Met andere woorden: je moet op zoek naar verschillende oplossingen, die aansluiten bij verschillende locaties en verschillende mensen met verschillende behoeften. 

Deze overtuiging komt ook terug in de manier waarop wij binnen Lentekracht omgaan met duurzame mobiliteitsprojecten. Zo benaderen we binnen het Haalbaarheidsonderzoek Fietstaxi het concept fietstaxi niet alleen naar het concept zelf, maar ook hoe het ingepast kan worden binnen het al bestaande mobiliteitssysteem van Nijmegen en bestaande en toekomstige vervoersbehoeften van verschillende doelgroepen. In lijn daarmee kijken we binnen het Vervolgonderzoek LEVV-NL niet alleen naar de ontwikkelingen op het gebied van LEVVs, maar ook naar hoe deze ontwikkelingen aansluiten bij andere logistieke innovaties als stadshubs. Door deze werkwijze creëren we met onze onderzoeken niet alleen inzicht, maar ook handvatten voor het implementeren van concepten en oplossingen die daadwerkelijk duurzame impact maken. 

Meer weten over Duurzame mobiliteit? Neem contact op met Koen.

Neem contact op