Green Capital Challenge: Afvalscheiding hoogbouw Dukenburg

Een afvalaanpak met de buurt

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. In dat kader werden er dat hele jaar challenges uitgevoerd om de stad verder te verduurzamen. Eén van deze challenges betrof de afvalscheiding in twee flats (“de rode en blauwe flat”) in de wijk Zwanenveld in stadsdeel Dukenburg. Rondom deze flats was sprake van een hoge mate van vervuiling, zoals zwerfafval, verkeerd aangeboden afvalzakken en grof vuil op straat. Door deze problemen en de oplossingen daarvoor samen met bewoners te benoemen en vervolgens ondersteund door andere stakeholders in de wijk aan te pakken, konden de problemen worden aangepakt en leerden de flatbewoners elkaar beter kennen. Zodoende werd de wijk niet alleen eenmalig schoongemaakt, maar ontstonden er netwerken die elkaar kunnen ondersteunen om de flats en de omgeving ook in de toekomst schoon te houden.

Samen met:
Dar
Locatie:
Bottendaal, Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten