Green Capital Challenge: Afvalscheiding hoogbouw Dukenburg

Een afvalaanpak met de buurt

In 2018 is Nijmegen European Green Capital. In dat kader worden er het hele jaar challenges uitgevoerd om de stad verder te verduurzamen. Eén van deze challenges betreft de afvalscheiding in twee flats (“de rode en blauwe flat”) in de wijk Zwanenveld in stadsdeel Dukenburg. Rondom deze flats is sprake van een hoge mate van vervuiling, zoals zwerfafval, verkeerd aangeboden afvalzakken en grof vuil op straat. Door deze problemen en de oplossingen daarvoor samen met bewoners te benoemen en vervolgens ondersteund door andere stakeholders in de wijk aan te pakken, kunnen de problemen worden aangepakt en leren de flatbewoners elkaar beter kennen. Zodoende wordt de wijk niet alleen eenmalig schoongemaakt, maar ontstaan er netwerken die elkaar kunnen ondersteunen om de flats en de omgeving ook in de toekomst schoon te houden.

Samen met:
Dar
Locatie:
Bottendaal, Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten