GFT-pilot hoogbouwcomplexen Arnhem

Bewoners betrekken bij pilot gft-inzameling hoogbouw Arnhem

Gemeente Arnhem wil voor hoogbouw in de stad verbeteringen aanbrengen in het gft-inzamelsysteem. Dit omdat vanuit hoogbouw nog altijd veel gft in het restafval belandt. Daarom is Gemeente Arnhem eind 2018 een pilot gestart bij twaalf hoogbouwcomplexen in de stad, met name in de wijk Presikhaaf. Binnen de pilot worden bij de verschillende complexen gft-containers geplaatst. Daarnaast krijgen bewoners van deze complexen de keuze uit vier verschillende gft-bakjes om hun gft-afval in te verzamelen. Door bewoners deze keuze te bieden, kunnen zij een gft-inzamelingswijze selecteren die het beste aansluit bij hun eigen woonsituatie. Het doel van de pilot is enerzijds om te komen tot een geschikt bewaarmiddel voor gft-afval in hoogbouw en anderzijds om lessen te leren omtrent de effectiviteit van communicatiewijzen voor de uitrol van een Arnhem-brede uitrol van het gft-systeem voor hoogbouw.

Lentekracht zet een gedragsspecialist in om de communicatie richting bewoners mede vorm te geven. Daarnaast monitort en evalueert zij het communicatieproces en het verloop van de pilot door onderzoek te doen onder bewoners van de pilot complexen. Zodoende wordt in kaart gebracht hoe bewoners de communicatie omtrent de pilot ervaren, welke bewaar- en inzamelmiddelen het meest geschikt zijn voor de bewoners en wat de algemene ervaring van bewoners met de pilot is.

De eerste stap naar een nieuw gft-inzamelingssysteem voor hoogbouw in Arnhem.

Deze pilot is de eerste stap naar een passend gft-inzameling voor hoogbouw in Arnhem. Met de lessen uit de pilot kan de gemeente haar gft-inzamelingsbeleid en haar communicatie richting bewoners omtrent veranderingen in beleid verder optimaliseren.

Wilt u meer weten over het soepel invoeren van nieuwe afvalsystemen of communicatie op basis van gedragspsychologische inzichten? Neem contact op met Koen.

Neem contact op
Samen met:
Gemeente Arnhem
Locatie:
Arnhem
Gft bakjes

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten