Haalbaarheidsonderzoek Fietstaxi Nijmegen


Schoon, stil en toegankelijk vervoer voor iedereen

Sinds de zomer van 2019 rijden er niet langer bussen door de Burchtstraat in het centrum van Nijmegen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de Nijmeegse binnenstad: gebruikers van het openbaar vervoer kunnen namelijk niet langer met de bus tot in het midden van het centrum komen, maar zijn beperkt tot bushaltes aan de randen van de binnenstad, zoals Plein 1944 en Kelfkensbos. Naar aanleiding hiervan Lentekracht en Fietsdiensten.nl gevraagd in opdracht van Gemeente Nijmegen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die fietstaxi’s zouden kunnen bieden in het opvangen van dit bereikbaarheidsverlies.

Wat is een fietstaxi?
Fietstaxi’s bestaan in allerlei vormen en maten, maar de meest voorkomende variant is het best te vergelijken met een tuktuk-achtige fiets met elektrische trapondersteuning. Hierin passen normaliter twee volwassen passagiers en eventueel nog één of twee kinderen. Ze rijden rond als ‘traditionele’ taxi, maar veelal worden ze ook ingehuurd voor feesten of toeristische uitjes, of worden ze gebruikt voor vervoer van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld klanten heen en weer pendelen tussen een ov-halte en eindbestemming, of mindervaliden tussen de eigen woning en een bestemming in de buurt). De voordelen van fietstaxi’s bij dit soort ritten zijn divers. Op korte afstanden en in het drukke binnenstedelijke verkeer zijn ze vaak sneller dan de auto of traditioneel OV, zeker wanneer deur-tot-deur reistijden worden vergeleken. Daarnaast zijn ze vele malen schoner en zorgen ze voor minder congestie. En uiteraard is het ook een veel leukere vorm van vervoer!

De keuze voor het verkennen van de mogelijkheden voor fietstaxi’s komt voort uit grotere mobiliteitstrends die zichtbaar zijn in Nederlandse steden. Deze zijn in toenemende mate op zoek naar manieren om hun binnensteden zowel bereikbaar als leefbaar te houden. Door bevolkingsgroei en het toenemend aantal vervoersstromen van zowel personen als goederen als personen wordt de stad namelijk steeds voller. In het vernieuwen en efficiënter inrichten van het (binnen)stedelijk mobiliteitssysteem wordt dan ook steeds vaker gekeken naar nieuwe concepten als MaaS (Mobility as a Service) én ook oeroude uitvindingen als de fiets. Als combinatie van die twee is ook een nieuw concept in verschillende Nederlandse steden toegepast: de fietstaxi.

Fietstaxi’s in Nijmegen
Het onderzoek, uitgevoerd van februari tot juli 2019, heeft zich vooral gefocust op de mogelijke vraag naar fietstaxi’s in de stad (zowel onder bewoners als onder organisaties), mogelijke samenwerkingspartners en de kosten en baten waar een fietstaxidienst in Nijmegen toe zouden leiden. Ook is gekeken naar andere fietstaxidiensten in Nederland, om zodoende ook te kunnen leren van eerder opgedane ervaringen.

En wat blijkt? Fietstaxi’s in Nijmegen zijn haalbaar, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste zal een model fietstaxi moeten worden gekozen dat aansluit bij de wensen van de doelgroep. Een doelgroep die daarbij met name kansrijk lijkt is de doelgroep ouderen en
mindervaliden. Ook liggen er mogelijkheden voor het inzetten van fietstaxi’s rondom evenementen en festivals in de stad. Ten tweede zullen verschillende samenwerkingsverbanden met organisaties in de stad dienen te worden aangegaan om structurele inzet van de fietstaxi, en daarmee ook de financierbaarheid, te kunnen garanderen.

Benieuwd naar het gehele onderzoek en de resultaten? Het onderzoek is hier te downloaden.

Meer weten over de mogelijkheden van fietstaxi’s? Neem contact op met Koen. Of een verkenning naar fietstaxi’s in uw stad lees dan onze fietstaxibrochure

Samen met:
Gemeente Nijmegen, Fietsdiensten.nl
Locatie:
Nijmegen


Terug naar het overzicht

Alle opdrachten