Intentieverklaring voor aanpak afvalproblematiek Zwanenveld

Intentieverklaring voor aanpak afvalproblematiek Zwanenveld

Afgelopen dinsdag (29 januari) hebben bewoners en overige betrokkenen bij de aanpak van de afvalproblematiek rondom de rode en blauwe flat in Zwanenveld een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring vormde het sluitstuk van de Green Capital Challenge afvalproblematiek Zwanenveld. 

Met het tekenen van de intentieverklaring is een einde gekomen aan de rol van Lentekracht in de aanpak van de problematiek in de buurt. Deze rol begon in maart 2018 met een open bewonersbijeenkomst bij de flats om informatie op te halen onder bewoners en een eerste groep van actieve bewoners te formeren. Met hen is in de maanden daarop gewerkt aan het verder definiëren van de problemen in de buurt en een aanpak daarvan. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat tussen augustus en november 2018 drie buurtopschoonacties zijn georganiseerd, respectievelijk gericht op het verzamelen van zwerfafval, het opschonen van de flats en het opruimen van blad.

Elke actie had daarnaast een duidelijk sociaal aspect. Zo was er tijdens iedere actie een tent waar mensen met elkaar en met betrokkenen van Gemeente Nijmegen, Dar en Talis konden bijpraten. Rondom deze tent is afwisselend gezorgd voor andere aandachtstrekkers als een pipowagen en een springkussen. Uiteraard werd ook gezorgd voor een hapje in de vorm van cake, belegde broodjes of oliebollen, en een drankje, in de vorm van koffie, thee en limonade. 

Om het initiatief ook voor de toekomst te borgen is besloten om met alle betrokken partijen van het project een intentieverklaring te tekenen. In deze verklaring gaven zij gezamenlijk aan de initiatieven in de wijk een warm hart toe te dragen en dus ook door te willen gaan met hetgeen gedurende 2018 in gang is gezet. De achterliggende gedachte om dit niet alleen uit te spreken, maar ook zwart op wit te zetten. Hiermee tonen de partijen extra commitment aan elkaar. Dit is een handeling en een tastbaar resultaat. Zodoende vormt de intentieverklaring niet alleen een afsluiting, maar vooral ook een extra motivatie om door te gaan.

Wilt u meer weten over een intentieverklaring bij de aanpak van afvalproblematiek of heeft u een andere vraag? neem dan contact op met Bram of Koen.
Neem contact op