Lentekracht is Vriend van Het Groene Woud

Vriend Het Groene Woud

Lentekracht is Vriend van Het Groene Woud

Vanaf 21 maart 2019 is Lentekracht Vriend van Het Groene Woud. Op deze manier ondersteunen wij dit Nationale Landschap en de initiatieven die zich hierbinnen ontplooien. De ambitie van Het Groene Woud: economisch, groen en sociaal in balans, sluit aan bij hetgeen waar Lentekracht voorstaat. Hierin hebben beide partijen elkaar gevonden en voeren sinds 2017 gezamenlijk het jongerenprogramma You(th) Challenge HGW uit.