Making Sustainability Work

Slim verbinden

Making Sustainability Work

Onze wereld kent veel duurzaam potentieel, echter wordt deze nog lang niet altijd optimaal benut. Er wordt veel over gesproken, maar daden blijven soms uit. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn zoals belangenverstrengeling, verschil van mindset, technisch niet maakbaar, wet- en regelgeving die niet aansluiten en timing. Elk vraagstuk kent zijn eigen obstakels en spanningsvelden. Binnen deze context werkt Lentekracht in co-creatie met stakeholders aan het realiseren van oplossingen die het duurzame potentieel verder laten bloeien. 

Een belangrijk aspect hierbij is ‘slim verbinden’: het op een creatieve manier verbinden van mensen, middelen, ideeën en waarden om te komen tot realiseerbare oplossingen. Dit is nodig om vanuit de bestaande (mogelijk belemmerende) kaders los te komen en vernieuwende inzichten te creëren. Waardoor de ruimte ontstaat om tot innovatieve en duurzame oplossingen te komen. Lentekracht stimuleert dit binnen haar projecten en verliest hierbij de focus op realisatie niet uit het oog. Wij geloven er namelijk in dat maatschappelijke impact enerzijds ontstaat door met elkaar opzoek te gaan naar vernieuwende oplossingen (the journey), anderzijds door ook daadwerkelijk de oplossing tot realisatie te brengen (build it). Om deze reden hebben wij dan ook gekozen voor de slogan ‘making sustainability work’. 

Slim verbinden
Slim verbinden