Mijn Groene Wijk

Mijn Groene Wijk

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. Gedurende dit jaar zijn talloze groene en duurzame initiatieven opgezet. Met het project Mijn Groene Wijk willen we gedurende 2019 voortbouwen op deze energie. Het doel van Mijn Groene Wijk is om in de 9 stadsdelen van Nijmegen aan de slag te gaan met bewonersinitiatieven. Hierbij gaan we actief op zoek naar bewoners met ideeën over hoe zij hun wijk mooier, groener of duurzamer kunnen maken. Zo krijgen we ontwikkelingen in de wijk die niet van bovenaf opgelegd worden, maar die echt uit de wijk komen.

Om deze initiatieven te vinden gaan we actief de wijk in: we bezoeken buurtcentra, wijkondernemers, scholen en allerlei andere locaties waar we in gesprek kunnen treden met bewoners. Wat voor thema het initiatief heeft, maakt niet uit, zolang het maar duurzaam is. Denk aan:

  • Buurtmoestuinen
  • Zonnepanelen voor de wijk
  • Afkoppelen met de straat (slim benutten regenwater)
  • Duurzame wijkevenementen
  • En nog vele andere ideeën vanuit de buurt of wijk

Bewoners blijven de drijvende kracht achter hun eigen initiatief. In samenwerking met Stichting Green Challenges verzorgt Lentekracht tijdens het project de professionele begeleiding en ondersteuning voor de bewoners. Deze begeleiding bestaat met name uit organisatorische kennis (planning, inventarisatie van benodigdheden, taakverdeling, voortgang en stand van zaken bijhouden, etc.), communicatie en een budget om ideeën naar een volgend plan te tillen.

De toegepaste werkwijze binnen Mijn Groene Wijk heeft verschillende voordelen. Met bewoners uitwerken van eigen initiatieven zorgt voor echte maatschappelijke impact op plaatsen waar er vraag naar is. Daarnaast zorgt het feit dat de initiatieven uit de wijk komen voor eigenaarschap en daarmee draagvlak en toewijding om het idee te laten slagen. Dit is sociale innovatie met en voor de wijk. Het realiseren van duurzame innovatie in de wijk middels een persoonlijke, mensgerichte aanpak, waarbij realiseerbaarheid en winst voor bewoners centraal staan, is de essentie van onze aanpak.

In co-creatie bewonersinitiatieven voor de wijk uitwerken

Inmiddels hebben we ruime ervaring in het identificeren van netwerken en wensen binnen de wijk. We dringen door tot in de haarvaten van de wijk en werken gedurende het gehele traject continu samen met bewoners bij de uitvoer van bewonersinitiatieven. Dit zorgt voor een bottom-up aanpak en dat bewoners zich eigenaar voelen van hun initiatief en de verbeteringen in hun wijk.

Heeft u suggesties voor uw eigen wijk?
Stuur dan een e-mail naar bram@lentekracht.com

Meer weten over hoe je bewonersinitiatieven kan helpen slagen? Of hoe je sociale innovatie kan bereiken doormiddel van co-creatie met de bewoners van een wijk, dorp of stad? Neem dan contact op met Koen.

Neem contact op
Samen met:
Green capital, Stichting Green Challenges, Gemeente Nijmegen
Locatie:
Nijmegen
Mijn groene wijk
Mijn groene wijk logo

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten