Mijn Groene Wijk

Mijn Groene Wijk

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. Gedurende dit jaar zijn talloze groene en duurzame initiatieven opgezet. Met het project Mijn Groene Wijk zijn we gedurende 2019 gaan voortbouwen op deze energie.

Het doel van Mijn Groene Wijk is om in de 9 stadsdelen van Nijmegen aan de slag te gaan met bewonersinitiatieven. Hierbij zijn we actief op zoek gegaan naar bewoners met ideeën over hoe zij hun wijk mooier, groener of duurzamer kunnen maken. Zo krijgen we ontwikkelingen in de wijk die niet van bovenaf opgelegd worden, maar die echt uit de wijk komen.

Om deze initiatieven te vinden zijn we actief de wijken van Nijmegen in gegaan: we bezochten buurtcentra, wijkondernemers, scholen en allerlei andere locaties waar we in gesprek konden treden met bewoners. Wat voor thema het initiatief heeft, maakte niet uit, zolang het maar duurzaam is. Denk aan:

  • Buurtmoestuinen
  • Meer groen en biodiversiteit in de wijk
  • Afkoppelen met de straat (slim benutten regenwater)
  • Duurzame wijkevenementen
  • En nog vele andere ideeën vanuit de buurt of wijk

Bewoners blijven de trekkers achter hun eigen initiatief. In samenwerking met Stichting Green Challenges verzorgt Lentekracht tijdens het project de professionele begeleiding en ondersteuning voor de bewoners. Deze begeleiding bestaat met name uit organisatorische kennis (planning, inventarisatie van benodigdheden, taakverdeling, voortgang en stand van zaken bijhouden, etc.), communicatie en een budget om ideeën naar een volgend plan te tillen.

De toegepaste werkwijze binnen Mijn Groene Wijk heeft verschillende voordelen. Het met bewoners uitwerken van eigen initiatieven zorgt voor echte maatschappelijke impact op plaatsen waar er vraag naar is. Daarnaast zorgt het feit dat de initiatieven uit de wijk komen voor eigenaarschap en daarmee draagvlak en toewijding om het idee te laten slagen. Dit is sociale innovatie met en voor de wijk. Het realiseren van duurzame innovatie in de wijk middels een persoonlijke, mensgerichte aanpak, waarbij realiseerbaarheid en winst voor bewoners centraal staan, is de essentie van onze aanpak.

In co-creatie bewonersinitiatieven voor de wijk uitwerken

Op deze manier is tot noch toe contact gelegd met bijna 40 verschillende initiatiefnemers door de hele stad. Een aantal van deze initiatieven hebben we verder geholpen door simpelweg kort mee te denken of eenmalig contacten te leggen, maar verschillende zijn inmiddels uitgegroeid tot heuse bewonersinitiatieven.

In de wijk Nije Veld (Nijmegen Midden) is het eerste project zelfs al afgerond: met ondersteuning van Mijn Groene Wijk koppelden vrijwilligers van de buurtmoestuin drie regenpijpen van Wijkcentrum de Klokketoren af en plaatsten zij drie regentonnen. Hierdoor kunnen zij hun moestuin nu bewateren met regenwater in plaats van met leidingwater.

Ook in de wijken Weezenhof, Biezen en Hazenkamp maken de initiatiefnemers goede stappen richting hun doelen, respectievelijk meer biodiversiteit, meer openbaar groen in de straat, en meer bewustwording rondom duurzaam voedsel. Daarnaast worden momenteel in Hatert twee (!) initiatieven opgestart om een reeks duurzaamheidsacties te organiseren en om een straat te ontstenen en te vergroenen en worden in Hengstdal de opties verkend om warmtescans uit te voeren ten behoeven van het beter isoleren van huizen.

Tot slot zijn we ook nog met verschillende initiatiefnemers verspreid over de stad de mogelijkheden aan het verkennen om ook van start te gaan, wederom met een sterke diversiteit aan thema’s: afvalscheiding, energiebesparing, afkoppelen, biodiversiteit en buurtmoestuinen.

Heeft u suggesties voor uw eigen wijk?
Stuur dan een e-mail naar bram@lentekracht.com

Meer weten over hoe je bewonersinitiatieven kan helpen slagen? Of hoe je door middel van co-creatie met de bewoners van een wijk, dorp of stad verduurzaming kunt vormgeven? Neem dan contact op met Koen.

Neem contact op
Samen met:
Stichting Green Challenges, Gemeente Nijmegen
Locatie:
Nijmegen
Mijn groene wijk
Mijn groene wijk logo

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten