Nieuws

Fiets naar je werk dag

Fiets naar je werk dag

23 mei 2019 is het landelijke Fiets naar je Werkdag. Bij Lentekracht nemen we dagelijks de fiets, zowel voor woon-werk verkeer als voor de meeste van onze afspraken. Voor veel andere werkgevers en werknemers biedt Fiets naar je Werkdag een uitgelezen mogelijkheid om ook kennis...

Nieuw Jong Talent

Stagiair aan het woord: Jasmin Sanders

Ik heb in de periode februari tot en met april stage gelopen bij Lentekracht vanuit mijn opleiding Stad en Mens bij Helicon MBO Nijmegen. Ik had echt een hele leuke tijd. Ik heb namelijk zoveel verschillende dingen geleerd zoals het daadwerkelijk, fysiek communiceren met bewoners...

Circulaire Economie

Circulair denken en doen!

De circulaire economie neemt een steeds prominentere rol in binnen ons huidige economische systeem. Schaarser wordende grondstoffen, klimaatverandering en de wereld beter achter willen laten voor toekomstige generaties zorgen ervoor dat wij de circulaire economie steeds verder met elkaar vormgeven. Overheden richten hun beleid erop...

Sociale innovatie

De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Verschuivende belangen en culturen, maar ook technische en klimatologische ontwikkelingen leiden tot veranderende prioriteiten binnen onze maatschappij en de wijze waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Daarnaast biedt dit ook steeds weer nieuwe inzichten over hoe wij de...

Lentekracht zoekt nieuwe stagiaires!

Voor de periode augustus / september 2019 – januari / februari 2020 zoeken wij stagiaires of afstudeerders in de richtingen: (gedrags) psychologie en geografie, planologie en milieu (GPM), die zich willen toeleggen op één van de volgende thema’s: Het optimaliseren van afvalscheiding en de zwerfafvalaanpak...

Duurzame Mobiliteit

Duurzame Mobiliteit

Door groeiende steden en toenemende mobiliteit en logistieke stromen, wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de het thema duurzame mobiliteit. De vraag die daarin centraal staat is hoe wij onze steden schoon, leefbaar én bereikbaar kunnen houden. Ook binnen Lentekracht zijn we...

Slim verbinden

Making Sustainability Work

Onze wereld kent veel duurzaam potentieel, echter wordt deze nog lang niet altijd optimaal benut. Er wordt veel over gesproken, maar daden blijven soms uit. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn zoals belangenverstrengeling, verschil van mindset, technisch niet maakbaar, wet- en regelgeving die niet aansluiten...

Vriend Het Groene Woud

Lentekracht is Vriend van Het Groene Woud

Vanaf 21 maart 2019 is Lentekracht Vriend van Het Groene Woud. Op deze manier ondersteunen wij dit Nationale Landschap en de initiatieven die zich hierbinnen ontplooien. De ambitie van Het Groene Woud: economisch, groen en sociaal in balans, sluit aan bij hetgeen waar Lentekracht voorstaat....