Nieuws

Sociale innovatie

De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Verschuivende belangen en culturen, maar ook technische en klimatologische ontwikkelingen leiden tot veranderende prioriteiten binnen onze maatschappij en de wijze waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Daarnaast biedt dit ook steeds weer nieuwe inzichten over hoe wij de...

Lentekracht zoekt nieuwe stagiaires!

Voor de periode augustus / september 2019 – januari / februari 2020 zoeken wij stagiaires of afstudeerders in de richtingen: (gedrags) psychologie en geografie, planologie en milieu (GPM), die zich willen toeleggen op één van de volgende thema’s: Het optimaliseren van afvalscheiding en de zwerfafvalaanpak...

Duurzame Mobiliteit

Duurzame Mobiliteit

Door groeiende steden en toenemende mobiliteit en logistieke stromen, wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de het thema duurzame mobiliteit. De vraag die daarin centraal staat is hoe wij onze steden schoon, leefbaar én bereikbaar kunnen houden. Ook binnen Lentekracht zijn we...

Slim verbinden

Making Sustainability Work

Onze wereld kent veel duurzaam potentieel, echter wordt deze nog lang niet altijd optimaal benut. Er wordt veel over gesproken, maar daden blijven soms uit. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn zoals belangenverstrengeling, verschil van mindset, technisch niet maakbaar, wet- en regelgeving die niet aansluiten...

Vriend Het Groene Woud

Lentekracht is Vriend van Het Groene Woud

Vanaf 21 maart 2019 is Lentekracht Vriend van Het Groene Woud. Op deze manier ondersteunen wij dit Nationale Landschap en de initiatieven die zich hierbinnen ontplooien. De ambitie van Het Groene Woud: economisch, groen en sociaal in balans, sluit aan bij hetgeen waar Lentekracht voorstaat....

Afval Bingo Beuningen

Afvalbingo op basisschool De Dromedaris in Beuningen

Op 14 februari zijn zo’n 80 leerlingen van de groepen 3 t/m 5 van Basisschool De Dromedaris uit Beuningen zwerfafval gaan opruimen in de omgeving van hun school.  De school had dit initiatief genomen omdat zij zich betrokken voelt bij het schoonhouden van de (school)omgeving en...

Stagaires over Lentekracht

Stagiair aan het woord: Fleur Somsen

Mijn naam is Fleur Somsen en van september 2018 tot februari 2019 heb ik met veel plezier stage gelopen bij Lentekracht. Vorig jaar heb ik mijn bachelor Geografie, Planologie en Milieu (GPM) aan de Radboud Universiteit afgerond, maar ik wist nog niet goed wat ik...

Intentieverklaring voor aanpak afvalproblematiek Zwanenveld

Afgelopen dinsdag (29 januari) hebben bewoners en overige betrokkenen bij de aanpak van de afvalproblematiek rondom de rode en blauwe flat in Zwanenveld een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring vormde het sluitstuk van de Green Capital Challenge afvalproblematiek Zwanenveld.  Met het tekenen van de intentieverklaring is een...