Schillenboer: maatwerk hoogwaardige gft-inzameling hoogbouw

Schillenboer nijmegen

Schillenboer: maatwerk hoogwaardige gft-inzameling hoogbouw

Een concept van vroeger in een modern jasje, dat is wat de schillenboer pilot in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost is. Een initiatief van Lentekracht in samenwerking met afvalinzamelaar Dar, gemeente Nijmegen en woningbouwcorporatie Talis. Met als doel het realiseren van hoogwaardige scheiding van gft-afval in hoogbouw. Neveneffecten zijn versterkte sociale cohesie en controle, schonere buitenruimte, werkgelegenheid en een signalerende functie in bredere zin.

Oud concept in een nieuw jasje

De schillenboer bestond al in het begin van de 20eeeuw. Het was toen vaak een kleine, arme veehouder die met paard en wagen langs de deuren ging om groente- en broodafval in te zamelen voor veevoeder. Wet- en regelgeving rondom hygiëne bij veevoeders hebben ervoor gezorgd dat de schillenboer in de jaren ’80/’90 van de vorige eeuw langzaam uit het Nederlandse straatbeeld is verdwenen. De laatste jaren doet hij echter in diverse Nederlandse steden zijn herintrede als inzamelaar van met name gft-afval. Zo ook in Nijmegen, waar hij sinds maart 2018 twee keer per week bij hoogbouw bewoners aan huis het gft- afval in twee flats in de wijk Neerbosch-Oost ophaalt. 

Schillenboer Nijmegen Youssef
De schillenboer van Nijmegen: “Youssef”

Vanuit deze twee flats doen in totaal 154 huishoudens mee aan de pilot. Hiermee wordt onderzocht of zo meer gft-afval gescheiden opgehaald kan worden. In hoogbouw is dat vaak een probleem, omdat bewoners weinig plek hebben om gft-afval thuis te bewaren, het snel gaat stinken en ze met een zware gft-emmer naar beneden moeten lopen naar de gft-inzamelplaats. Met als gevolg dat gft-afval vaak in het restafval of het milieu terechtkomt. Dit zorgt voor overlast (vies straatbeeld en ongedierte) en is zonde, want gft-afval kan gebruikt worden als grondstof voor compost en groengas. 

Positieve impact voor mens, milieu en economie

Een inwoner uit de wijk die werk zocht, maakt twee ochtenden per week de gft- emmers leeg die bewoners op de galerij zetten. De eerste resultaten zijn positief. De hoeveelheid aangeboden gft stijgt gemiddeld met ruim 140 procent en de kwaliteit van het gft-afval is goed. Daarnaast vinden (vooral oudere) bewoners het fijn dat er iemand is om een praatje mee te maken, die afvalvragen kan beantwoorden en de volle emmers voor ze naar beneden brengt. De schillenboer heeft op deze manier een positieve impact op mens, milieu en economie. Vanwege deze positieve resultaten is de pilot verlengd tot en met eind 2019. Deze tijd wordt tevens benut om gezamenlijk met de betrokken partijen te kijken hoe het concept schillenboer te optimaliseren is.

Meer weten over de Lentekracht schillenboer? Of over andere concepten om maatwerk te bieden voor afvalinzameling bij hoogbouw? Neem dan contact op met Koen.

Neem contact op