Schillenboer

Deur-aan-deur gft inzamelen

Gft-inzameling in hoogbouw laat regelmatig te wensen over. De schillenboer biedt hierbij uitkomst. Bewoners ontvangen een 10 liter gft-emmer die ze op vaste tijden (minimaal één keer per week) bij hun voordeur kunnen aanbieden. De schillenboer loopt met een 140 liter gft-container over de galerij en ledigt hierin de emmers die voor de deur staan. Uiteindelijk zet hij de volle gft-container op de aanbiedplek aan straat en haalt de reguliere inzameling het gft op. Op deze manier verhoogt de schillenboer het serviceniveau voor hoogbouw en is aanvullend en aansluitend op het bestaande inzamelsysteem.

Meer en hoogwaardig gescheiden gft

De eerste schillenboerpilots, uitgevoerd in twee flats van elk circa 80 huishoudens, laten positieve resultaten zien. Door twee keer per week gft-afval aan de deur op te halen, steeg de aangeboden hoeveelheid gft en was deze van hoogwaardige kwaliteit. Daarnaast stimuleert de schillenboer bewoners om gft-afval correct aan te bieden. Op moment dat vervuiling wordt geconstateerd benadert hij bewoners persoonlijk met uitleg over hoe ze dienen aan te bieden. Bewoners waren erg enthousiast over deze aanpak en 96% van de huishoudens wilde de schillenboer na de pilot behouden.

Schillenboer Neerbosch-Oost

Sociale meerwaarde:

 • Een ‘echt’ gezicht om vragen over afval aan te stellen
 • Persoonlijk contact draagt bij aan verhoogde sociale cohesie
 • Verhoogde betrokkenheid onder bewoners bij de eigen leefomgeving
 • Verbeterde sociale controle
 • Minder vuil in en rondom het gebouw
 • Signalerende functie breder dan alleen afval
 • Werkgelegenheid

De schillenboer in het kort:

 • Hoogwaardige gft-inzameling op maat in hoogbouw
 • Persoonlijk contact
 • Verhoogde betrokkenheid en sociale controle
 • Schonere leefomgeving
 • Eenvoudig te koppelen aan bestaand afvalsysteem

Meet weten over de Lentekracht schillenboer? Lees onze brochure of neem contact op met Koen