Sociale duurzaamheid en sociale innovatie

Sociale duurzaamheid

Sociale duurzaamheid en sociale innovatie

Nu dat langzaamaan toch eindelijk de herfst weer zijn intrede lijkt te doen in ons land, begint het einde van 2018 al in zicht te komen. En daarmee ook het einde van het Nijmegen Green Capital jaar. Dat betekent dat we langzaamaan kunnen beginnen de balans op te maken van wat een jaar Europese groene hoofdstad zijn Nijmegen en haar inwoners zoal heeft gebracht en, misschien nog wel belangrijker, hoe we hier de komende jaren op gaan voortbouwen. Een belangrijk thema daarin is sociale duurzaamheid. Wanneer het over duurzaamheid gaat, wordt er vaak als eerst gedacht aan ecologische, technische en economische zaken als het klimaat, ruimtelijke aanpassingen en de kosten die dat met zich meebrengt. Echter, om structurele maatschappelijke impact te maken, moet vooral ook gekeken worden naar de rol van de mens. Mensen maken de stad, dus laten we dat dan ook vooral met z’n allen, in co-creatie doen!

Dat gaat voor een deel al goed: naast traditionele media-uitingen verspreidt het thema duurzaamheid zich langzaam maar zeker ook steeds meer via via en door middel van wijkmedia. Daarbij wordt veel bereikt door middel van de Green Capital Challenges, welke nu al zorgen voor nieuwe verbindingen en gevoelens van gedeelde verantwoordelijkheid en trots. Inwoners gaan samen aan de slag voor hun stad. Er is echter ook nog veel voor verbetering vatbaar. Nog niet alle doelgroepen worden bereikt en voor velen van hen wordt de belangrijkste vraag, what’s in it for me?, nog niet beantwoord op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Dat laatste punt zorgt er mede voor dat Green Capital in september nog “een feestje voor bobo’s” genoemd werd in De Gelderlander.

Sociale duurzaamheid als organisch proces vanuit de wijk

Om te zorgen dat Green Capital en met name het thema duurzaamheid ook na 2018 doorleven in de stad zullen we dan ook meer aandacht moeten schenken aan de sociale pijler van duurzaamheid. Het moet structureel onderdeel worden van de politieke agenda, mee worden genomen in besluitvorming. Daarbij is het van belang dat de afstand tussen bewoner en beleid verkleind wordt. Want: wie is nu echt de expert van de leefomgeving? Dat heeft tijd nodig: sociale duurzaamheid is een organisch proces van vertrouwen. Maar alleen door middel van dialoog, wederzijds respect en gedeelde verantwoordelijkheid kan een thema als duurzaamheid echt verankerd worden in de haarvaten van de stad.

Meer weten over sociale duurzaamheid of sociale innovatie? Neem dan contact op met Koen of Bram.
Neem contact op