Vervolgonderzoek LEVV-NL

Vervolgonderzoek LEVV-NL

Binnen het onderzoekstraject LEVV-NL wordt middels een enquête de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV) in Nederland in kaart gebracht. LEVVs zijn voertuigen met elektrische aandrijving of (trap)ondersteuning en een maximaal laadvermogen van 750kg. Het doel van LEVV-NL is om inzicht te krijgen in het aantal bedrijven dat LEVVs gebruikt, wat de ervaringen zijn, en het aantal LEVVs dat nu en naar verwachting in 2025 door Nederland rijdt. Het huidige LEVV-NL onderzoek is het vervolg op het LEVV-NL onderzoek uit 2017. Nieuw ten opzichte van dit onderzoek is dat er daarnaast middels een reeks interviews gekeken wordt naar het gebruik van LEVVs in combinatie met HUBs.

In Nederland zijn er inmiddels tientallen bedrijven die zich toeleggen op het produceren, verkopen en gebruiken van LEVVs. Het gebruik van LEVVs levert namelijk verschillende voordelen op voor de binnenstedelijke logistiek. Niet alleen bewegen LEVVs zich relatief snel door stedelijk gebied ten opzichte van traditionele logistieke vervoersmiddelen (lees: bestelbus), ze zijn, doordat zij aangedreven worden door elektrische motoren, ook vele malen schoner. Zodoende dragen LEVVs bij aan het terugdringen van congestie en aan het duurzaam leefbaar houden van de stad. Het kwantitatieve deel van het onderzoek focust zich specifiek op deze bedrijven.

Het kwalitatieve deel van het onderzoek focust zich op het gebruik van LEVVs in combinatie met HUBs: goed bereikbare locaties waar leveranciers goederen kunnen afleveren en waarvandaan ze vervolgens verder verspreid worden binnen de stad. Reden voor deze toevoeging aan het onderzoek ligt in het toenemende gebruik van dit soort locaties. Doel van dit deel van het onderzoek is om een beeld te krijgen bij de ontwikkelingen die HUBs momenteel doormaken en waar kansen en problemen liggen bij deze ontwikkelingen. Daarnaast wordt gekeken hoe het gebruik van HUBs zich verhoudt tot het gebruik van LEVVs.

Meer weten over het doen van gebruikersonderzoek? Of zelf de markt verkennen voor uw eigen duurzame innovatie? Neem contact op met Koen.

Neem contact op
Samen met:
Connekt, Loendersloot Groep, Hogeschool van Amsterdam en Fietsdiensten.nl
Locatie:
Nederland
Licht elektrisch vrachtvervoer
Licht elektrisch vrachtvervoer Nederland

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten