Vervolgonderzoek LEVV-NL


Alles over de ontwikkeling van LEVVs in Nederland

Binnen het onderzoekstraject LEVV-NL wordt middels een enquête de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV) in Nederland in kaart gebracht. LEVVs zijn voertuigen met elektrische aandrijving of (trap)ondersteuning en een maximaal laadvermogen van 750kg.

Het doel van LEVV-NL is om inzicht te krijgen in het aantal bedrijven dat LEVVs gebruikt, wat de ervaringen zijn, en het aantal LEVVs dat nu en naar verwachting in 2025 door Nederland rijdt. Dit vervolgonderzoek LEVV-NL2 is het vervolg op het LEVV-NL onderzoek uit 2016 (download de resultaten van toen). Nieuw ten opzichte van dat onderzoek is dat er naast de enquêtes middels een reeks interviews gekeken is naar het gebruik van LEVVs in combinatie met HUBs.

In Nederland zijn er inmiddels tientallen bedrijven die zich toeleggen op het produceren, verkopen en gebruiken van LEVVs. Het gebruik van LEVVs levert namelijk verschillende voordelen op voor de binnenstedelijke logistiek. Niet alleen bewegen LEVVs zich relatief snel door stedelijk gebied ten opzichte van traditionele logistieke vervoersmiddelen (lees: busjes), ze zijn doordat zij aangedreven worden elektrische motoren ook vele malen schoner. Zodoende dragen LEVVs bij aan het terugdringen van congestie en aan het duurzaam leefbaar houden van de stad.

Het kwantitatieve deel van het onderzoek focuste zich specifiek op deze bedrijven. Het kwalitatieve deel van het onderzoek focuste zich op het gebruik van LEVVs in combinatie met HUBs: goed bereikbare locaties waar leveranciers goederen kunnen afleveren en waarvandaan ze vervolgens verder verspreid worden binnen de stad. De reden voor deze toevoeging aan het onderzoek ligt in het toenemende gebruik van dit soort locaties. Doel van dit deel van het onderzoek was om een beeld te krijgen bij de ontwikkelingen die HUBs momenteel doormaken en waar kansen en problemen liggen bij deze ontwikkelingen. Daarnaast is gekeken hoe het gebruik van HUBs zich verhoudt tot het gebruik van LEVVs.

LEVVs en HUBs: hoe staat het er voor?
Ten opzichte van de resultaten uit de eerste iteratie van het onderzoek in 2016 blijkt dat de markt voor LEVVs zich sterk ontwikkeld heeft. De verwachting is dat dit door zal blijven zetten. Deze ontwikkelingen zijn onder meer terug te zien in het toenemende gemiddeld aantal leveringen dat LEVVs per dag maken en de toenemende afstanden die zij overbruggen. Belangrijke uitdagingen die terug komen uit het onderzoek zijn grootte van goederen, fluctuerende hoeveelheden en uitwisseling
van gegevens tussen partijen. Lees voor een volledig verslag van de resultaten en conclusies het eindrapport.

De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn weergegeven in onderstaande infographic:

Meer weten over het doen van gebruikersonderzoek? Of zelf de markt verkennen voor uw eigen duurzame innovatie? Neem contact op met Koen.

Samen met:
Connekt, Loendersloot Groep, Hogeschool van Amsterdam, Fietsdiensten.nl
Locatie:
Nederland


Terug naar het overzicht

Alle opdrachten