You(th) Challenge Het Groene Woud

Jongeren binden aan het hart van Brabant

In Nationaal Landschap Het Groene Woud, in de stedendriehoek ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, lopen stad en land naadloos in elkaar over. Het Groene Woud is van iedereen en voor iedereen dankzij de samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, organisaties en burgers. Door hun initiatieven en betrokkenheid valt er te ontdekken, te beleven, te bewonderen en te genieten van karakteristiek landschap, bijzondere natuur en Bourgondische gastvrijheid. Het Groene Woud is dynamisch, verrassend en dichtbij: gewoon bij jou om de hoek.

Jongeren en Het Groene Woud

Dit laatste geldt ook voor jongeren (15-30 jaar) die in Het Groene Woud wonen, echter zijn zij zich hier meestal niet van bewust. Op het moment dat je aan ze vraagt of ze Het Groene Woud kennen hebben ze veelal geen idee wat je bedoelt. Daarnaast trekken jongeren weg uit Het Groene Woud als ze gaan studeren, werken of samenwonen. Het blijkt dat een deel van deze jongeren graag terug zou willen keren naar hun geboorteplaats, echter dit weinig doet omdat er naar hun gevoel onvoldoende voorzieningen zijn. Denk hierbij onder andere aan starterswoningen, banen, openbaar vervoer en recreatiemogelijkheden. Is dit daadwerkelijk zo of vinden vraag en aanbod elkaar niet? Waar ligt exact de behoefte van jongeren en kan Het Groene Woud hierop inspelen? Wat willen jongeren er zelf aan bijdragen om hun eigen leefomgeving aantrekkelijker te maken zodat ze er wel willen blijven of gaan wonen? Om met deze vragen aan de slag te gaan en jongeren meer te binden aan Het Groene Woud is het programma You(th) Challenge HGW 2017-2020 opgezet.

You(th) Challenge HGW

Centraal binnen het programma staan de behoeften van jongeren. Het programma haakt aan bij waar energie van jongeren zit en ondersteunt waar nodig om initiatieven te realiseren. Het project is dienend, de jongeren leidend. Het achterhalen van behoeften begint bij het in contact komen met jongeren. Dit gebeurt via social media, maar met name via het netwerk van onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. Tevens zet You(th) Challenge de door jongeren zelf ontwikkelde jongerenschouw in om op gemeenteniveau inzicht te krijgen in waar jongeren op diverse leefbaarheidsthema’s verbeterpunten zien. Op het moment dat er ‘energie’ gevonden is en ondersteuning gewenst is, zet You(th) Challenge haar kennis, kunde en netwerk in om samen met de projecttrekkers het initiatief tot uitvoering te brengen. Een initiatief kan zijn een activiteit, project of baan/werkgelegenheid. Enkele initiatieven waar You(th) Challenge mee bezig is zijn:

  • Verbeterde OV-verbinding van Son & Breugel via Best naar Eindhoven (gerealiseerd)
  • Festival Vught Ontmoet Nieuw Talent (gerealiseerd)
  • Ontwikkelen van een jongerenschouw (gerealiseerd)
  • Living Lab voor ontwikkelen van technologische innovaties voor dementie op Landpark Assisië
  • Biomimicry en de Landschapstriënnale 2020

Meer weten over You(th) Challenge Het Groene Woud en haar aanpak? Of ben je een jongere met een initiatief in Het Groene Woud dat ondersteuning kan gebruiken? Neem contact op met Koen.
Neem contact op

Samen met:
Anja Verweij Projectmanagement en Streekhuis Het Groene Woud
Locatie:
Nationaal Landschap Het Groene Woud

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten