Pijpenkappuh

Pijpenkappuh

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen. Het ‘weglopen’ van water in de grond is goed voor de grondwaterstand. Bovendien wordt het rioolstelsel er minder door (over)belast. Minder overbelasting is belangrijk omdat er door klimaatverandering meer hemelwater naar beneden valt en overbelasting op de loer ligt. Met het afkoppelen van regenpijpen van het riool bereiden wij ons voor op een klimaatbestendige toekomst!

Pijpenkappuh Het afkoppelen van de regenpijp van het riool

Pijpenkappuh een campagne van Operatie Steenbreek

Pijpenkappuh is een campagne van Operatie Steenbreek om bewoners in te laten zien wat de waarde van regenwater is. Het doel is om inwoners van de wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen te stimuleren hun regenpijp van het riool af te koppelen. Pijpenkappuh draait om DOE-dagen, waarbij samen met bewoners regenpijpen van het riool worden afgekoppeld. De dagen worden afgesloten met een feest. Bewoners die meedoen worden deskundig geadviseerd en geholpen met het vervangen van steen voor groen en hoe hemelwater na het doorzagen van regenpijpen plaats krijgt in de tuin.

Wij ondersteunen Pijpenkappuh door het inzetten van onze ervaring met wijkgerichte aanpakken. Tevens hebben wij specifieke, praktische kennis van het uitvoeren van participatieve duurzaamheidsprojecten in Neerbosch-Oost. Wij doen actief mee in de uitvoering en zetten ons (wijk)netwerk in om de campagne tot een succes te maken!

Resultaat Pijpenkappuh

Pijpenkappuh Neerbosch-Oost loopt van september tot en met november 2019. Zodra de resultaten bekend zijn zullen wij deze hier publiceren.

Meer weten over Pijpenkappuh? Of participatie bij klimaatadaptatie? Neem contact op met Koen.

Neem contact op
Samen met:
Rainbeer, Operatie Steenbreek en gemeente Nijmegen
Locatie:
Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten